Hopp til innhold

Alle sykehus må gå igjennom rutinene

Alle helseforetak i Norge må gå gjennom rutinene sine for å påse at pasientene får den behandlingen de har krav på.

Sykehuset i Asker og Bærum, Vestre Viken HF

Etter skandalen på sykehuset i Asker og Bærum krever regjeringen at alle sykehus skal gå gjennom rutinene.

Foto: Vestre Viken HF

Sykehuset i Asker og Bærum, Vestre Viken HF

Etter skandalen på sykehuset i Asker og Bærum krever regjeringen at alle sykehus skal gå gjennom rutinene.

Foto: Vestre Viken HF

Regjeringen har bestemt dette etter avsløringene fredag om at sykehuset Asker og Bærum kan ha manipulert pasientjournaler.

Hvor mange pasienter som ikke har blitt kalt inn til behandling ved sykehuset Asker og Bærum er det ingen som vet.
Men at saken har et langt større omfang enn det som kom fram fredag, er på det rene. Nå skal hele 3700 pasientjournaler granskes.


Høyre reagerer

- Det mest alvorlige er at pasienter har fått utsatt behandling og undersøkelser som de har en rett til etter pasientrettighetsloven, sier leder av sosialkomiteen på Stortinget, Bent Høie.

Undersøker

Nå undersøker sykehuset Asker og Bærum om ansatte bevisst har trikset med datoer for å skjule at innkallingsfrister er brutt, og for å pynte på statistikken.

Bukken og havresekken


- Når det er sånn at de som har ansvar for at opperasjonen blir gjennomført og de som har styring med når opperasjonen skal utføres, så kan en fort oppleve dette, fortsetter Høie.

- I utgangspunktet bør man ha tillitt til at dette er ærlige mennesker, men erfaringen tilsier at om systemene ikke er gode nok, så kan det både skje menneskelige feil, men det kan også skje rett og slett feil der en manipulerer med systemet. Det har en sett tidligere også, når det er knytta opp til ventelistetall.

Høie mener det behov for en gjennomgang av hele systemet, for å forhindre det han kaller "bukken og havresekk"-problematikk.

Gransker saken

Helsetilsynet gransker saken i Asker og Bærum, men lørdag ettermiddag får NRK vite at Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen foreløpig nøyer seg med å be om en forsikring fra de andre helseforetakene i landet om at rutinene blir fulgt.