Hopp til innhold

Ventelisterot ved 11 sykehus

11 sykehus i Norge bryter loven i møte med alvorlig syke kreftpasienter. Pasientombudet frykter at pasientene må vente lenger enn det som er forsvarlig.

Drammen sykehus

DRAMMEN SYKEHUS: Drammen sykehus er ett av sykehusene i Vestre Viken hvor Helsetilsynet har funnet svikt i systemet som bryter med pasientrettighetene.

Foto: Alayoubi, Prosch, Simonsen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Tilsyn har avslørt at 11 av 20 sykehus endrer tidsfristen for når pasientene bør få medisinsk hjelp når pasienten overføres fra ett sykehus til et annet.

Det er brudd på pasientrettighetsloven, påpeker pasientombudet i Buskerud, Anne-Lene Arnesen:

– Du skal ha én vurdering og én frist for når overlegen mener er den seineste tiden man skal sette i gang helsehjelpen, og når man får to frister, så blir man usikker på hvilken frist man skal forholde seg til.

– Uforsvarlig

Anne-Lene Arnesen

Pasientombud i Buskerud, Anne-Lene Arnesen, sier en forlengelse av behandlingsfristen kan sette pasientens liv og helse i fare i ytterste konsekvens.

Foto: Alayoubi, Prosch, Simonsen / NRK
Halfdan Aass

Klinikkdirektør i Vestre Viken, Halfdan Aass, sier feilen Helsetilsynet oppdaget var av mer 'teknisk' art, og at det ikke har fått noen helsemessige konsekvenser for pasientene.

Foto: Alayoubi, Prosch, Simonsen / NRK

Vestre Viken helseforetak er ett av helseforetakene som bryter pasientrettighetsloven. Ved Drammen og Kongsberg sykehus har pasienter med tykk- og endetarmskreft opplevd at fristen de først fikk av legen for når de seinest måtte ha behandling, ble utsatt og erstattet med en ny frist når de ble henvist videre.

Ifølge pasientombudet er det uforsvarlig at fristen forlenges, spesielt for kreftpasienter, som vet at dager og timer teller:

– Tida går, og pasienten blir utrygg og forvirret. I tillegg, så kan det være fare for liv og helse hvis man må vente for lenge, sier Arnesen.

Trekker paralleller til ventelisteskandalen i Bærum

Det er ikke første gang at Vestre Viken helseforetak får refs for ventelisterot. I 2009 ble den såkalte ventelisteskandalen kjent ved Asker og Bærum sykehus, som også er en del av samme helseforetak.

Da ble det avdekket systematisk rot med innkallinger og flyttinger av pasientdatoer. Oppvasken resulterte i at tre sjefer i Vestre Viken måtte ta sin hatt og gå, og en gjennomgang av alle rutiner.

– Likheten i disse sakene er at man finner hull i systemet og utnytter det, uvisst av hvilket motiv, og ledelsen klarer ikke å fange opp at avdelinga og enkelthelsepersonell faktisk gjør en feil. Dette må andre, utenforstående påpeke. De klarer ikke selv å se det, sier Arnesen.

(Artikkelen fortsetter under grafikken)

Ventelisterot

De elleve sykehusene hvor Helsetilsynet fant avvik.

Foto: NRK

Pasientombudet ønsker ikke å spekulere på om Drammen og Kongsberg sykehus i dette tilfellet bevisst har forsøkt å omgå reglene, men er forundret over at Vestre Viken ikke ser alvoret i saken, og heller etter hennes mening «bagatelliserer» problemet.

– Man skulle jo tro at med den historikken som Vestre Viken har, så skulle de ha vært mye mer på hugget, og ha satt i gang gode systemer for å fange opp akkurat feil som dette, men igjen så viser det seg at det har de ikke klart, sier Arnesen.

– Pasientsikkerheten er ivaretatt

Ifølge Helsetilsynet har de ikke funnet konkrete eksempler på at pasienter er blitt sykere som følge av bruddet på pasientrettighetsloven i denne omgang, men skriver i sin rapport at systemsvikten «kunne forlenge pasienters forløp».

Klinikkdirektør i Vestre Viken, Halfdan Aass, innrømmer at de har hatt en «teknisk» feil i systemet, som de nå har rettet opp. Han understreker imidlertid at dette ikke har fått noen konsekvenser for sykehusenes behandling av pasientene.

– Dette har å gjøre med tekniske forhold rundt henvisning og flyt av pasienter mellom ulike sykehus, og har ikke noe med pasientbehandlingen og flyten av pasientene gjennom systemet å gjøre. Pasienten har likevel fått den optimale behandlingen, hevder Aass.

– Hvordan kan dere være så sikre at ingen har blitt skadet?

Det er ut fra min kjennskap til virksomheten, pasientene og gjennomgangen av de situasjonene som er, svarer Aass.

LES OGSÅ: Rammet av ventelisteskandale i Nordfjord

Dips

Dataprogrammet Dips holder oversikt over pasientenes behandlingsprogresjon ved Vestre Viken helseforetak.

Foto: Alayoubi, Prosch, Simonsen / NRK

AKTUELT NÅ