Hopp til innhold

PST tapte kampen om gangbro i Nydalen

Politiets sikkerhetstjeneste fryktet spionasje fra ny skolevei og protesterte mot byggingen av en gangbro. Den kampen tapte de, nå kommer broen.

Ny gangbro i Nydalen

NÅ KOMMER GANGBROEN: Protestene fra Politiets sikkerhetstjeneste hjalp ikke. Oslo kommune godkjenner planene om en gangbro over Kristoffer Aamots gate. Den skal gå over veien her og inn mellom de to bygningene på venstre side. PSTs kontorer ligger i huset til venstre.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Broen kan ikke ligge noen andre steder, mener Oslo kommune og har derfor innvilget søknaden om ny gangbro i Nydalen. Broen skal gå over den sterkt trafikkerte Kristoffer Aamots gate og blir en del av skoleveien for elevene som begynner på den nye Fernanda Nissen skole til høsten.

Redd for spionasje og sabotasje

Dermed er to års kamp mellom naboer og sikkerhetspolitiet over. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) protesterte mot broplanene fordi de fryktet spionasje og sabotasje. Gangbroen kommer til å gå rett forbi PST-bygget.

Artikkelen fortsetter under kartet.

Gangbro ved PST

Men Oslo kommune godtar ikke PSTs argumenter. Nå har Plan- og bygningsetaten godkjent planene om gangbro, og skolebarna og andre myke trafikanter kan se frem til en trygg kryssing over bilveien.

Det finnes ingen alternativ plassering for gangbroen, mener etaten. Den peker også på at PST hele tiden har visst om broplanene, som har eksistert i reguleringsplanene helt fra 2000.

Vurderer å klage på vedtaket

Trond Hugubakken

FRYKTER TERROR: PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken.

Foto: Thomas Fredriksen / SIOST/PST

Hos PST er de ikke spesielt fornøyd med at det nå er gitt tillatelse til å bygge bro rett forbi kontorbygget. Bygningen er et såkalt skjermingsverdig objekt som PST må vurdere sikkerheten til.

– Vi er pålagt å gjøre en vurdering av mulige trusler, og da kan man snakke om trusler som sabotasje eller terror mot bygningen. Det å ha en gangbro som går innenfor og over det området bygningen står på, vil utfordre nettopp det. Det er jo det som er bakgrunnen for våre innsigelser mot bygging av broen, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

Han sier at PST nå vil vurdere om de skal klage innen fristen på tre uker.

Fornøyde foreldre

Elisabeth Quarré Eggen

FORNØYDE BEBOERE: Nydalen-beboer og småbarnsmor Elisabeth Quarré Eggen har engasjert seg i kampen for å få gangbro.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

– Dette er gledelig, sier Elisabeth Quarré Eggen, som bor i Nydalen og har en sønn som skal begynne på Fernanda Nissen skole. Hun og andre beboere i Nydalen har engasjert seg i kampen for å få gangbro.

– Det virker som om plan- og bygningsetaten har utredet saken grundig og hørt på alle parter, sier hun.

– Det er fint at vi har hatt muligheten til å påvirke og at utfallet er blitt slik, sier Eggen.

Les også: En av tre foreldre bekymret for skoleveien