Hopp til innhold

Endelig bestemt – Østmarka blir nasjonalpark

Regjeringen vedtar å gi det populære turområdet varig vern i statsråd fredag.

Utsikt fra Tonekollen i Østmarka

NASJONALPARK: Utsikt fra Tonekollen i Østmarka.

Foto: Olav Thøger Haaverstad

Østmarka nasjonalpark blir på 54 kvadratkilometer i Oslo, Nordre Follo, Lørenskog, Enebakk og Rælingen.

I tillegg blir 17 kvadratkilometer vernet som friluftslivsområde.

Østmarka er det første skogsområdet i lavlandet i Sør-Norge som får varig vern som nasjonalpark.

– Stillhet

Turgåere NRK treffer ved Rustadsaga markastue en regntung novemberdag setter pris på å ha Østmarka rett utenfor stuedøra.

Ådne Syvertsen med hunder på Rustadsaga i Østmarka

TRENER HUNDER: Ådne Syvertsen er glad i Østmarka.

Foto: Rolf Petter Olaisen

– Jeg bruker det som rekreasjon. Jeg trener hunder og meg sjøl. Og går på ski. Det hadde ikke vært så veldig hyggelig å ha noen høyblokker og rekkehus inni her, syns jeg, sier Ådne Syvertsen.

Aissa Tobi i Østmarka

NYTER STILLHETEN: Aissa Tobi

Foto: Rolf Petter Olaisen

– Hva er det du liker med Østmarka?

– Stillhet, akkurat som nå, sier Aissa Tobi,

– Hyggelige folk. Vi blir kjent med mange her, akkurat som vi er familie. Sier hei hei hver dag, sier Tobi.

– Sjelden natur

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at viktige verneverdier nå blir bevart for fremtidige generasjoner.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) på Nyhetsmorgen.

VERNER ØSTMARKA: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Østmarka representerer en sjelden natur, en natur som mange mennesker er glad i og som det er viktig at vi tar vare på.

– Slik kan folk også i fremtiden ha tilgang til den intakte naturen som Østmarka representerer, sier Bjelland Eriksen til NRK.

Lansert i 2012

Det var Østmarkas Venner som første gang lanserte ideen om nasjonalpark i 2012.

– Dette har vi ventet på lenge. Dette er en stor dag for oss. Vi er utrolig glad og fornøyd over at nåværende klima- og miljøminister går for en stor og kortreist nasjonalpark, sier leder Helga Gunnarsdóttir.

En nasjonalpark på 54 kvadratkilometer er nemlig større enn det Miljødirektoratet anbefalte.

Kart over nasjonalpark Østmarka

DETTE BLIR VERNET: 54 kvadratkilometer av Østmarka blir vernet som nasjonalpark (mørkegrønt), 17 kvadratkilometer som friluftslivsområde.

Illustrasjon: Statsforvalteren i Oslo og Viken

– I hovedsak som i dag

Andreas Bjelland Eriksen sier at det er lagt stor vekt på å imøtekomme friluftslivets og idrettens behov og ønsker. Mange har fryktet at et vern som nasjonalpark vil begrense bruker av marka.

– I all hovedsak så skal folk fortsatt få lov til å bruke Østmarka på den måten de har vært vant til. Det kommer til å være lov å drive med idrett, dra på telttur, fiske og å gå på ski.

– Og så er det noen ting som man må fremme en søknad for å få lov til, sier klima- og miljøministeren.

Forbud mot hogst

Østmarka og resten av Oslomarka er allerede vernet etter markaloven.

– Den store praktiske forskjellen er at det nå blir forbud mot større inngrep, for eksempel å etablere større, ny infrastruktur som veier.

– Og det blir forbudt med tradisjonell tømmerhogst, sier Andreas Bjelland Eriksen.

Nordre Kytetjern i Østmarka

SKOGSIDYLL: Nordre Kytetjern i Østmarka.

Foto: Daniel Pedersen

Dette er også den viktigste grunnen til at Østmarkas Venner i sin tid tok initiativ til en nasjonalpark.

– Østmarka trues av mye inngrep og hogst hele tiden. Markaloven regulerer ikke hogst og ikke skogbruk. Det er også tillatt med en god del inngrep i form av infrastruktur.

– Hver dag kjemper vi imot at en bit her og en bit der blir tatt. Men nå er denne delen av Østmarka en fredet plett, sier Helga Gunnardóttir.

Takker Østmarkas Venner

Venstre-politiker Ola Elvestuen har engasjert seg i saken siden starten, først som miljø- og samferdselsbyråd i Oslo og siden som stortingsrepresentant og klimaminister.

Ola Elvestuen i utsiktstårnet på Kjerringhøgda i 2018

ENGASJERT: Ola Elvestuen (V) har kjempet for nasjonalpark siden starten. Her i utsiktstårnet på Kjerringhøgda i 2018.

Foto: Østmarkas Venner

Han er glad regjeringen har landet på den store nasjonalparken og retter også en stor takk til Østmarkas Venner.

– Det var de som viste fram de unike naturverdiene som er i Østmarka, sier han.

Han trekker også fram betydningen av at landets hovedstad kan profilere seg med å ha en nasjonalpark i byen.

– Det er til fordel både for byens befolkning og for Oslos posisjon nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalpark med ulv

Ola Elvestuen benytter anledningen til å komme med et lite innspill i rovdyrdebatten.

– Det er den første nasjonalparken vi har hvor ulven er og hvor den til og med er velkommen, sier han.

Parti fra Østmarka

POPULÆRT: Nøklevann i Østmarka.

Foto: Rolf Petter Olaisen