Hopp til innhold

Oslo kan få millioner i vannbøter

I over femti år har Oslo lett etter nytt drikkevann. Hvis kommunen ikke tar en avgjørelse innen 20. november, får de én million kroner i bot hver eneste dag.

Holsfjorden

HOLSFJORDEN: Her er innsjøen som skal erstatte Maridalsvannet hvis det skulle bli satt ut av spill. Bildet er fra Sylling i Lier.

Foto: Erik Unneberg

Mattilsynet er lei av å vente på Oslo kommunes vann-sommel. Denne uka vedtok tilsynet å gi kommunen én million kroner i dagmulkt fra og med 21. november.

De skyhøye dagbøtene ble varslet i juni. Da hadde tålmodigheten vært i ferd med å ta slutt lenge.

– Tar veldig lang tid

Marit Kolle, Mattilsynet

LEI AV Å VENTE: Regiondirektør Marit Kolle i Mattilsynet region Stor-Oslo.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi mener vi har vist fleksibilitet i denne saken, sier regiondirektør Marit Kolle i Mattilsynet region Stor-Oslo.

– Det som har vært en utfordring gjennom mange tiår er at Oslo kommune har brukt veldig lang tid på å ha framdrift i saken.

– De har holdt på med dette her i flere titalls år. Vi ser at de politiske beslutningene tar veldig lang tid. Derfor er det viktig at Mattilsynet bruker sine virkemidler for å sikre framdrift.

Over femti år

Oslo kommune har lett etter et alternativ til Maridalsvannet som drikkevannskilde siden 1965.

Holsfjorden i Buskerud ble pekt ut av miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i 2017.

Allerede da hadde kommunen kniven på strupen fra Mattilsynet. Høsten 2016 varslet de nemlig skyhøye dagbøter dersom kommunen ikke kom opp med en plan for å ha reservevannet på plass innen 2028.

Maridalsvannet sett fra Brekke

MARIDALSVANNET: Skulle Maridalsvannet bli satt ut av spill, vil alle innenfor Ring 3 miste vann og avløp i løpet av få timer, ifølge Vann- og avløpsetaten.

Foto: Olav Juven / NRK

Vedtaket mangler

Problemet er at Oslo bystyre ennå ikke har klart å fatte det formelle vedtaket om å investere kanskje opp mot 15 milliarder kroner på Holsfjorden-prosjektet.

– For å få en framdrift som sikrer at det nye forsyningsanlegget står ferdig 1.1.2028, er det avgjørende å ha en investeringsbeslutning på plass i november, sier Marit Kolle.

Kommunen har imidlertid meddelt Mattilsynet at det blir vanskelig å rekke fristen hvis saken skal ha en forsvarlig saksbehandling.

Siste sjanse er bystyremøtet 13. november. Da må et helt nytt bystyre vedta både investeringen og en omfattende reguleringsplan.

Hvis ikke begynner dagbøtene å løpe uka etter.

Husebyskogen på nytt

Et av problemene er vannrenseanlegget under Husebyskogen. Her er det nemlig en heftig debatt om hvor driftsbygningen på overflaten skal ligge.

Vann- og avløpsetaten vil bygge på det såkalte Husebyjordet og legge beslag på seks mål med friområde.

Det er mange i lokalbefolkningen og mange politikere kritiske til. De vil utrede andre alternativer.

En del av bakteppet er den intense debatten om den amerikanske ambassaden. Den legger beslag på mye av Husebyskogen etter at beboerne tapte en årelang, bitter kamp.

Husebyjordet, driftsbygning for ny vannforsyning

STRIDENS KJERNE: Vann- og avløpsetaten vil legge driftsbygningen til det nye vannrenseanlegget til friområdet Husebyjordet. Det er mange kritiske til etter at mye av Husebyskogen allerede er ofret til fordel for USAs ambassade.

Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten

– Veldig press

Lan Marie Berg før byrådsforhandlinger Mangelsgården

VIL UNNGÅ BØTER: Lan Marie Berg vil jobbe så raskt hun kan for å få fram en sak for bystyret, men sier at Oslos beslutningsorganer er utsatt for et veldig press. Her fra byrådsforhandlingene på Mangelsgården.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg deler Mattilsynets bekymring for at Oslo trenger en reservevannforsyning. Vi er veldig sårbare når vi er så avhengig av bare Maridalsvannet, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

– Samtidig legger Mattillsynets vedtak et veldig press på våre beslutningsprosesser.

– Vi som byråd vil gjøre alt vi kan for å saken fram for bystyret så raskt vi kan slik at bystyret har en mulighet til å fatte vedtaket innen 20. november.

Da kan bystyret bli tvunget til å vedta en upopulær utbygging på Husebyjordet fordi det ikke er tid til å vurdere andre alternativer.

– Hvis vi skal klare å få et vedtak innen 20. november, vil det ikke være mye tid til nye utredninger, sier Lan Marie Berg.

Vil møte Listhaug

Bystyret har dessuten bedt om et tverrpolitisk møte med folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp). Listhaug er ansvarlig statsråd for mattrygghet og drikkevannssikkerhet.

Hensikten er få forlenget de knappe fristene i en så stor og viktig sak.

Selv om hun er enig i at femti år med utredninger er for lenge, sier Lan Marie Berg at kommunen har jobbet raskt etter at byrådet besluttet å gå for Holsfjorden i 2017.

Byrådet vurderer også å påklage onsdagens vedtak til Mattilsynet sentralt. Klagefristen er tre uker.

– Kan stå uten vann

Samtidig understreker Mattilsynet alvoret i saken.

– I dag er Oslo helt avhengig av vann fra Maridalsvannet og Oset vannrenseanlegg. Hvis det skulle skje noe med den forsyningen, vil store deler av Oslo kunne stå uten vann etter kort tid, sier Marit Kolle.