Hopp til innhold

Mener politiet har mistet oversikten over ungdomsmiljøene

Lørenskogs ordfører er opprørt etter masseslagsmålet ved en videregående skole i går. Elever sier flere er redde for å si fra om vold.

Amine Mabel Andresen (H)

Ordføreren i Lørenskog sier at de skal sende brev til Justisdepartementet om misligholdet mellom politireformen og hva de sitter igjen med.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Ordfører Amine Mabel Andresen i Lørenskog mener at politiet har mistet oversikt over ungdomsmiljøene.

Forebyggende arbeid har blitt nedprioritert, mener hun.

I går ettermiddag var det et masseslagsmål med rundt 20 ungdommer utenfor Mailand videregående skole.

Det ble brukt kniv og balltre. To personer havnet på sykehus med stikkskader i bryst og mage.

Les også Masseslagsmål ved skole i Lørenskog

Politibil foran bygning i kveldsmørket.

Slutt på skolebesøk

Ordfører Andresen er opprørt og sier at også politiet er frustrert over situasjonen, fordi de ikke har nok ressurser til å være synlige på skolene.

– At forebyggende blir nedprioritert slår ut ved at vi mister oversikt. Tidligere hadde de skolebesøk og ble godt kjent med ungdomsmiljøene, sier ordføreren.

En lys grå skolebygning i moderne stil med sol på og blå himmel bak, snø på bakken.

DAGEN ETTER MASSESLAGSMÅLET: Mailand videregående skole i Lørenskog.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Det får de ikke ressurser til nå. Det står ikke på viljen hos politiet, men det er ressurser de ikke får.

Politiet sier at det ikke er et enkelt ja-/nei-svar på ordførerens påstand om at forebyggende arbeid er blitt nedprioritert.

Det er slik at hele vår politiinnsats søker å være retta med forebyggingsperspektiv, sier seksjonsleder Anders Mansaas i Øst politidistrikt.

Så er det slik at man har en situasjon som gjør at man har måttet prioritere litt blant ressurser, og vi må bruke de tilgjengelige ressursene våre på en annen måte enn tidligere.

Men formålet vårt er fremdeles å jobbe med et forebyggende produkt i andre enden, sier Mansaas.

Elevene skal være trygge

I dag ble de 850 elevene ved Mailand videregående møtt med kriseteam, psykiatrisk sykepleier og kommunens rusteam.

– Vi velger å trygge våre elever. De skal vite at det skal være trygt på Mailand videregående skole, sier rektor Atle Solberg Berland.

Lørenskog

Mailand videregående skole har brukt fredagen til å trygge elevene etter masseslagsmålet i går.

Foto: Malin Clausen Røsberg / NRK

Etter masseslagsmålet i går ettermiddag har han og skolen planlagt hvordan de skal ta vare på elevene.

Endret miljø

Berland forteller at ungdomsmiljøet i Lørenskog har forandret seg de to siste årene.

– Jeg synes at det er ganske ille. Det er elever som har en tung belastning, og vi ser jo også at det er konflikter mellom gjenger i Lørenskog.

Han peker på ulike gjenger som retter seg mot både Stovner og Lillestrøm.

Rektoren mener de har hatt et godt samarbeid med politiet.

Han sier at de for tre uker siden fikk beskjed om at politiets forebyggende enhet i Lørenskog ikke lenger vil være til stede på skolen.

Elever: Fryktkultur

NRK har snakket med flere elever ved Mailand videregående skole.

De sier flere er redde for konsekvensene av å si ifra om voldsepisoder.

Alle tror enkelte vet mer enn hva de forteller til politiet og lærere.

Elevene sier også at det hersker en fryktkultur blant ungdommene, som gjør at flesteparten ikke vil snakke med politiet.

Det er jo ikke en ønsket situasjon at ungdom i Lørenskog gir de svarene til dere, sier Mansaas i politiet.

Samtidig har vi ikke noe belegg for å kunne si at det er forbundet med fare med å prate med politi eller andre aktører rundt som skole eller utekontaktene i kommunen.

Snarere tvert imot, så har informasjonsdelingen mellom ungdommer og aktørene som skal hjelpe til med å trygge miljøet, hatt flere vellykka samspill, sier han.