Hopp til innhold

Omfattende drosjekontroll i Stor-Oslo

Statens vegvesen gjennomfører torsdag en storkontroll av drosjer flere steder i Oslo og på Romerike.

Skatteetaten, Nav, politiet, Justervesenet og løyvekontoret i Oslo kommune deltar også i kontrollen.

Formålet er blant annet å sjekke at både sjåførene og bilene har alle tillatelser og løyver i orden, at bilene er i riktig teknisk stand og trygge å kjøre, og at taksameterne er riktig innstilt.

Seniorinspektør Daniel Alexander Hals i Statens vegvesen forteller at de og andre etater jevnlig gjør kontroller av drosjer, men at denne storkontrollen er bestilt av Samferdselsdepartementet.