Hopp til innhold

Nye Deichman blir billigere i drift enn det gamle biblioteket

Mens hvert besøk ved hovedbiblioteket på Hammersborg koster Oslo kommune 200 kroner, ventes driftsutgiftene å bli redusert til under en femdel pr. besøkende i Bjørvika.

Deichman: Sett fra Operaen om kvelden

BILLIG I DRIFT ENN DET GAMLE: Ifølge kulturetaten vil det nye hovedbiblioteket bli mye billigere å drive pr. besøkende enn dagens utdaterte hovedbibliotek.

Foto: Lund Hagem og Atelier Oslo

Det viser tall som NRK har hentet inn fra kulturetaten i Oslo kommune, som har ansvaret for Deichmanske bibliotek.

Onsdag avgjør byrådet om de skal gå videre med bibliotekbyggingen i Bjørvika eller stoppe hele prosjektet etter stadige forsinkelser og kostnadssprekker.

Det som har skremt det rødgrønne byrådet, er utgiftene de to prestisjeprosjektene i Bjørvika vil belaste kommunebudsjettet med når nytt hovedbibliotek og nytt Munch museum står ferdig sent i 2019.

Driftsutgiftene ved de to kulturinstitusjonene og kapitalkostnadene for å dekke milliardinvesteringene vil bli på nær en halv milliard kroner i året.

2,3 millioner besøkende

Men ifølge Oslo kommunes egne tall vil de rene driftsutgiftene for biblioteket kun øke med 27 millioner kroner (se faktaboks). Samtidig er antall besøkende ventet å stige fra dagens 300 000 på Hammersborg til 2,3 millioner årlig i Bjørvika.

Mariann Schjeide

INGENTING Å STUSSE OVER: Hovedbiblioteket i Bjørvika må fullføres, sier leder Mariann Schjeide i Norsk bibliotekforening.

– Når du får et bibliotek som er som natt og dag i forhold til dagens og i tillegg bare får litt høyere driftsutgifter, er det ingenting å stusse over, sier leder Mariann Schjeide i Norsk bibliotekforening.

Men er det realistisk at 2,3 millioner mennesker skal reise til Bjørvika for å gå på biblioteket?

– Kulturetaten har gode estimater på dette basert på erfaringer fra byer andre steder i verden. I nye bydeler legger de bibliotek for å få liv og røre. Da er de sikre på å få jevnt besøk av alle typer folk, og ikke bare dresskledde menn i 40-årene som jobber med finans.

– Og folk drar jo i hopetall til Bjørvika for å gå på et tak, konstaterer Schjeide med henvisning til operaen.

Skrinlegge Lambda i stedet?

Flere har de siste dagene tatt til orde for å skrinlegge Munch-museet i Bjørvika i stedet for biblioteket.

Og ifølge foreløpige tall vil driftsutgiftene for Lambda-bygget kontra dagens Munch museum på Tøyen øke vesentlig mer enn for biblioteket. Dagavisen skrev i oktober at bare vekterutgiftene i Lambda er beregnet til 58,6 millioner kroner, to tredeler av driftsbudsjettet for Deichman.

– Som kulturmenneske føler jeg meg ubekvem med å sette to institusjoner opp mot hverandre på den måten. Men vi må se i øynene at Munch-museet, selv om Edvard Munch er en verdens største kunstnere, vil ha besøk av turister noen deler av året.

– Et folkebibliotek er viktig for barn, unge og for integreringen hver dag året rundt. For å være litt svulstig, kan vi si at det er en viktig demokratisk aktør i et samfunn der alle skal ha lik rett til informasjon, sier Mariann Schjeide i Norsk bibliotekforening.

"Lambda"

STOPP HELLER LAMBDA: Denne uka har VG på lederplass og Aftenposten på kommentarplass tatt til orde for å skrinlegge Munch-museet i stedet for hovedbiblioteket.

Foto: Illustrasjon: Herreros Arquitectos/MIR