Hopp til innhold

Minoriteter i flertall ved 54 Oslo-skoler

Elever med norsk som morsmål er i mindretall ved 54 av 125 grunnskoler i Oslo, viser tall fra Oslo kommune.

Barnehagebarn

Elever med norsk som morsmål er i mindretall ved 54 av 125 grunnskoler i Oslo.

Foto: colourbox.com

Delen minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen er i dag på 40,7 prosent, viser tall fra Oslo kommune.

Alle skolene der elever med norsk som morsmål er i mindretall, ligger på østkanten av Oslo.

Les mer: Minoritetsspråklige i flertall

23.000 tilhører språklige minoriteter

Oslo har ca. 56.500 elever i grunnskolen. 23.000 av disse hører til språklige minoriteter og over halvparten av dem får særskilt norskopplæring, viser oversikten fra Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Ved Lakkegata skole i Oslo har litt over 70 prosent av elevene et annet morsmål enn norsk, men rektor Lene Rønning Arnesen ser ikke på dette som noe problem.

– Mange av elevene har gått i barnehage og er blitt godt trent i det norske språket, så dette går veldig bra, sier Arnesen.

– Noen strever selvfølgelig mer enn andre, men vi driver intensiv språkopplæring allerede fra første klasse av, så de fleste blir gode lesere i norsk til slutt.

Oversikten over alle Oslo-skolene: Elever med et annet morsmål enn norsk og samisk i grunnskolen i Oslo - skoleåret 2012/2013

Ti prosent flere med annet morsmål nå enn i 2009

Andelen elever med et annet morsmål har økt med ti prosent siden 2009 og i dag er 16 av grunnskolene i Oslo nesten rene minoritetsskoler med over 80 prosent minoritetsspråklige elever.

Les mer: Avslører klasseskille i skolen

Tallene fra kommunen viser ellers at det er en tendens til at delen av minoriteter faller på vestkantskolene, mens den øker på østkantskolene.

Ni skoler har mer enn 90 prosent elever med norsk som morsmål, alle disse ligger på vestkanten eller Nordstrand.

Utdanningsetaten definerer en minoritetsspråklig elev som en elev med et annet morsmål enn norsk og samisk. Kilden for opplysinger om morsmålet til elevene i Oslo-skulen er opplysinger fra foreldrene på innskrivingsskjemaet til skolene.

Les mer: Minoritetene får sommerjobbene