Hopp til innhold

Utnyttes av kyniske bakmenn

Mindreårige asylsøkere utnyttes til dopsalg og prostitusjon, mens hjelpeapparatet føler seg maktesløse, mener Prostitusjonssenteret i Oslo.

Narkosalg langs Akerselva

Langs Akerselva foregår narkotikasalg åpenlyst. Bildet er tatt i 2009 i forbindelse med en annen sak.

Foto: NRK

– Jeg vet om personer som er i prostitusjon i dag, fordi vi ikke har fått til et tilfredsstillende samarbeid med barnevernet, sier fagkonsulent ved senteret, Bjørg Norli.

Hun forklarer at når barnevernet ofte ikke får lov å sette inn tvangstiltak, selv om det er mistanke om menneskehandel, er resultatet at mindreårige havner på gata igjen.

Si din mening under artikkelen.

Nekter å godkjenne tiltak

Barnevernet i Oslo og Asker har flere ganger de to siste månedene ønsket akuttbehandling av mindreårige asylsøkere, men fylkesnemnda nekter ofte å godkjenne slike tvangstiltak.

– I de sakene vi snakker om nå har barna forsvunnet og vi vet ikke hvor de har blitt av, sier barnevernsrådgiver Roy Frode Skavhaug ved fagteamet i Sandvika.

Barna er revet bort fra sin familie, de er i hendene på brutale bakmenn og de er overlatt til en skjebne der de skal klare seg selv. Jeg tror ikke vi har mulighet til å sette oss inn i omfanget av de problemene de møter hver dag.

Roy Frode Skavhaug

Flere ganger har han opplevd at barnevernstjenesten føler seg maktesløs. Konsekvensen er at barna forsvinner, uten å få den hjelpen de har krav på.

Norli ved Prostitusjonssenteret mener fylkesnemda sender et uheldig signal til barnevernet, når tvangstiltak ofte blir underkjent.

– Da vil de i neste omgang vegre seg enda mer for å sette inn tvangstiltak, og det betyr at rettsikkerheten til mindreårige ofre for menneskehandel blir dårligere og dårligere.

Kastet mellom etater

– Det er kostbare saker, og retningslinjene verken fra Oslo kommune eller departementene er klare på hvordan dette skal håndteres, sier Norli.

Senteret mener at barnevernet ofte ikke forstår hva menneskehandel dreier seg om. Noe som resulterer i at mindreårige prostituerte ender opp som kasteball mellom etater og bydeler, uten at noen tar ansvar.

– Man ønsker ikke å ta tak i disse sakene og prøver å skyve ansvaret over på noen andre.

Endte opp på gata

En av dem som barnevernet forsøkte å hjelpe var en 14 år gammel gutt, som ble tatt for salg av narkotika.

NRK kjenner til at han havnet på gata igjen etter at fylkesnemda avviste saken hans to ganger i løpet av en uke.

Hilde Heggelund

Leder av fylkesnemda i Oslo og Akershus, Hilde Heggelud.

Foto: NRK

Fylkesnemda i Oslo og Akershus kan ikke bekrefte det, men innrømmer at regleverket ikke er tilpasset ofre for menneskehandel.

– Jeg kan ikke gå konkret inn i den saken, men kan si generelt at vi vurderer om vedtaket som er fattet faller inn under lovens vilkår, og det gjør det ikke i dette tilfellet, sier leder av nemnda, Hilde Heggelund.

– Er regelverket godt nok?

– Nei, vi mener at det er en mangel ved regelverket. Vi har tatt opp med departementet, at det ikke finnes noen hjemmel som beskytter barn mot menneskehandel, sier Heggelund.

Det er lagt fram et forslag om en egen bestemmelse, som skal beskytte barn i denne situasjonen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus. Følg NRK Østlandssendingen på Twitter .