Hopp til innhold

– Ingen grunn til å feire. Vi burde heller gråte

Markaloven fyller fem år, men det kommer ikke til å bli feiret av Vegard Ulvang, som er markas nærmeste nabo og leder i Det internasjonale skiforbundet.

Vegard Ulvang

GIR SEG IKKE: Vegard Ulvang har vært motstander av Markaloven fra dag én. Fem år etter at den ble innført, står han fortsatt på sitt.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

I dag inviterer Fylkesmannen i Oslo og Akershus naturvernere, forvaltere og idretten til fest. Markaloven er fem år.

– Det er ingen grunn til å feire fem år, det er snarere en grunn til å gråte for alle dem som er glad i å ferdes langs løyper, stier og veier innover i marka, sier Vegard Ulvang.

LES OGSÅ: Nei til idrett i marka (2010)

Vegard Ulvang bor i Maridalen og har kjempet mot Markaloven helt siden den var påtenkt. Loven sikrer markas grenser, men skal også sørge for vern av naturen, samtidig som den skal sørge for at friluftslivet blomstrer. Det siste fungerer overhodet ikke mener Ulvang.

Her kan du se debatten om Markaloven:

Det er fem år siden markaloven ble vedtatt. Følg debatten som ble arrangert fredag 29. august.

Se debatten mellom fylkesmiljøsjef Anne-Marie Vikla, daglig leder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Gjermund Andersen, skogeier Carl Otto Løvenskiold og Norvald Mo, styreleder i Oslo idrettskrets. Debattleder er Olav Juven, journalist i NRK Østlandssendingen.

– Loven er en selvmotsigelse

Anne-Marie Vikla IKKE BRUK!

FORSTÅR IKKE: Anne-Marie Vikla mener det nå har stilnet etter at det de første årene stormet rundt Markaloven.

Foto: Kjell Vesje / NRK

Vegard Ulvang mener loven setter en stopper for all videre tilrettelegging og utvikling.

– Loven er en selvmotsigelse: man verner den for idrett og friluftsliv som formålet sier, men man har en masse reguleringer som setter effektive hindringer for den type bruk, sier Ulvang.

Uttalelsene til Ulvang kommer meget overraskende på fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla. Det er hun som forvalter loven.

– Vi har opplevd det motsatte gjennom fem år. Det var sterke synspunkter de første årene, men det har roet seg betraktelig. Fra storm til roligere farvann, sier fylkesmiljøvernsjefen.

Fullt så stille har det ikke vært i det siste for Vikla. Aftenposten har nylig skrevet om orienteringsløpere som er fortvilte fordi de må søke om å få sette opp poster og arrangere større løp i skogen.

Vikla mener hun har en god dialog med idretten. Men Naturreservatene som Fylkesmannen foreslår å opprette, legger enda flere begrensninger enn den generelle Markaloven. Flere områder i Marka foreslås vernet som naturreservat.

Bekymret for skiløypene

§ 1. Formål

Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

Markaloven

Vegard Ulvang frykter at det skal bli vanskelig å lage nye skiløyper i framtida.

– Nå må man legge løypene rundt vann fordi vinteren blir mildere og isen blir dårligere. Skal man kunne gå på ski fra nord til syd i marka, må det gjøres noe. Byråkratiet burde heller sette i gang med å tegne og regulere nye skiløyper, rundt vann for eksempel, istedenfor å konstruere nye eventyrskoger, sier Ulvang.

– Selvsagt skal vi ha skiløyper i marka, men vi må vurdere hvor løypene skal gå, og det skal vi finne ut i fellesskap, sier Vikla.

– Men vil ikke reservatene for eksempel legge store begrensninger på det?

– Vi må huske at reservatene utgjør en marginal del av marka. Vi skal også se på om vi kan ha aktivitet uten at det forringer reservatenes kvalitet, sier Vikla.