Hopp til innhold

Kystverket sprengte ulovlig i Indre Oslofjord

Kystverket brøt forurensningsloven da de sprengte skjær og grunner i fjorden sist høst og vinter. Det skriver Miljødirektoratet i en uttalelse til politiet, og slår også fast at Kystverket sannsynligvis brøt loven med viten og vilje.

Det neste året skal Kystverket sprenge bort 24 grunner i indre Oslofjord slik at store skip lettere kan seile inn og ut av Oslo. Første sprengning var utenfor Snarøya i Bærum.

STORT TRYKK: Slik så det ut da den første salven ble sprengt sør for Snarøya i Bærum den 16. oktober i fjor på den første av i alt 24 grunner på sjøbunnen.

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Jobben med å oppgradere skipsleia i Oslofjorden for større skip har pågått lenge. For å lage leia har Kystverket måttet sprenge grunner og skjær, men med strenge krav til å overvåke konsekvensene for miljøet.

Omstridte tillatelser til en viss grad av forurensning var på plass, men nå viser det seg at Kystverket har brutt forurensningsloven i flere måneder fra høsten 2015 til februar i år.

– Ikke alvorlig nok

Likevel anbefalte Miljødirektoratet at Kystverket ikke skulle straffes for lovbruddet.

– Politiet må prioritere. Vi gir derfor en indikasjon i våre uttalelser på hvor alvorlige sakene er. Denne saken synes vi ikke er alvorlig nok miljømessig til at det skal brukes straff, sier leder for juridisk seksjon i Miljødirektoratet, Frantz Nielsen.

Men politiet syntes lovbruddene var alvorlige nok, og skrev ut en bot til Kystverket på 200 000 kroner.

– Sterkt signal til direktoratet

Nikolai Winge

Førsteamanuensis i miljørett ved Universitetet i Ås Nikolai K Winge.

Foto: NRK

Miljørettseksperter reagerer på at Oslo-politiet var villige til å gå lenger i en miljøkriminalitetssak enn det organet som sitter med mest kunnskap om miljø i norsk forvaltning.

– Jeg berømmer politiet for å være modige. At politiet til tross for Miljødirektoratets anbefaling ilegger bot, viser at politiet tar sitt ansvar alvorlig. Dette burde være et sterkt signal til direktoratet om at de må ta et større ansvar for ilegging av sanksjoner, sier førsteamanuensis i miljørett ved Universitetet i Ås (NMBU), Nikolai K. Winge.

Han får støtte av professor ved Universitetet i Oslo og ekspert i miljørett, Ole Kristian Fauchald.

– Det direktoratet i realiteten sier i denne saken, er at det ikke betyr så mye om man overholder krav i tillatelser. Det er spesielt problematisk i saker som denne hvor det er snakk om undervannsarbeid, hvor det er veldig vanskelig for både menigmann og eksperter å påvise skader, sier Fauchald.

Død fisk

Etter sprengningene så man ofte flere døde fisker i vannet.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Mener det ikke har fått miljøkonsekvenser

Mange har vært bekymret for både sesongen sprengningene ble gjort i, og for om Kystverket hadde kontroll på eventuell giftspredning. Både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet var sterkt kritiske til at det ble sprengt midt i torskens gyteperiode, mens yrkesfiskerne i Oslofjorden fryktet at livsgrunnlaget deres var iferd med å bli ødelagt.

Leder for juridisk seksjon i Miljødirektoratet Frantz Nielsen

Miljødirektoratet fastholder at Kystverkets lovbrudd ikke var alvorlige nok til å anbefale straff. Leder for juridisk seksjon i direktoratet Frantz Nielsen er overrasket over at politiet så bort fra rådene.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Frantz Nielsen i Miljødirektoratet fastholder at det er liten grunn til å frykte for miljøet.

– Fagfolk hos oss har fulgt med på sprengningen, og vi har ingen indikasjoner på at Kystverkets arbeider har ført til større forurensning. I en straffesak ville utgangspunktet vært at man må bevise skyld og konsekvenser. Her er det ingen holdepunkter for å tro at dette har medført miljøkonsekvenser, sier han.

Ingen i Kystverket ønsker å kommentere denne saken. I et brev til politiet skriver de at de vedtar boten, men uten å anerkjenne at det foreligger et straffbart forhold.

Kyrstverket fremdriftskart

Fremdriftskartet til Kystverket viser grunnene som skulle sprenges vekk og i hvilken rekkefølge de skulle tas.

Foto: Kystverket