Hopp til innhold

Krangler om «ekstremglatta»: Legevakta får inn 48 fallskader i døgnet

Oslo kommune erkjenner at kontraktene med entreprenørene som skal sørge for at fortauene er snøfrie, ikke tar høyde for vintre med unormalt mye snø.

Glatt på Ullevål i Oslo

LANG TID TIL JOBB: Mange Oslo-boere har brukt svært lang tid til jobb på de glatte veiene den siste tiden. Her fra Ullevål i Oslo forrige uke. FOTO: Vidar Josdal

– Fredag og lørdag i uken som gikk var det 600 bruddskader på Legevakten. Mange eldre mennesker holder seg hjemme fordi vi er redde, fordi de andre setter armer og ben på spill. Da blir det ganske rart å være så opptatt av at man har disponert mer penger, sier Eirik Lae Solberg, i Oslo Høyre i Dagsnytt 18.

Store svingninger i temperaturen de siste ukene har ført til at det er ekstremt glatt i hovedstaden, og i store deler av landet for øvrig.

Ifølge Oslo-byrådet kom det blant annet 25.000 lastebillass med snø i løpet av ett døgn i midten av januar.

Avdelingsoverlege Knut Melhuus ved Oslo skadelegevakt forteller at man i snitt har fått inn 48 fotgjengere med fallskader per døgn hittil i 2018. 38 prosent av disse har fått påvist bruddskader av ulike slag.

– Det har vært en hektisk start på 2018. Snø i marka og is i byen gir store utslag på skadestatistikken. Vi har rundet 1800 fotgjengere som har falt på vei og fortau hittil i år, og vi har bare kommet så vidt inn i februar, så dette er et høyt tall, sier Melhuus, som forteller at skadene typisk oppstår i kroppsdelen som treffer bakken.

– Den vanligste bruddskaden er brudd i håndledd, fordi man tar seg for når man faller.

Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre og Harald Nissen i Oslo MDG krangler om hvem som har ansvaret for de glatte fortauene i hovedstaden.

HEFTIG DISKUSJON: – Det kan hende man har brøytet en del snø opp på forleiene, og saltet mindre, sier Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre. – Det har aldri vært en ønsket politikk å nedprioritere fortauene, kontrer Harald Nissen i MDG.

«All time high»

Ved Akershus universitetssykehus HF har pågangen når det gjelder hoftebrudd vært stor i januar. Direktør ved ortopedisk klinikk Inge Skråmm sier man har operert 94 hoftebrudd i årets første måned.

– Det er høyt, sier Skråmm.

Kommunikasjonsavdelingen ved Ahus opplyser at de på stående fot ikke kjenner til at det er utført flere hofteoperasjoner på én måned, og kaller det en «all time high». Snittet for en vanlig måned er 60 operasjoner.

Tall fra Helsedirektoratet fra 2014 viser at operasjoner koster Norge om lag tre milliarder kroner årlig (se faktaboks). Oslo kommune bruker på sin side mellom 80 og 90 millioner kroner på veivedlikehold om vinteren, årlig.

Skylder på været

Joakim Hjertum, seksjonsleder for veiforvaltningen i Bymiljøetaten i Oslo, mener en uheldig værkombinasjon må ta mye av skylden for de glatte fortauene.

– Det har vært litt uheldige omstendigheter i forbindelse med snøfallet som kom i januar. Det var våt snø, og det ble tett opptil trafikken. Så ble det kaldt, før det ble mildt igjen, og så ble det enda kaldere.

I Oslo er det blitt strødd om lag 22.000 tonn med grus på glatte veier så langt denne sesongen. Det er mer enn noen annen vinter Bymiljøetaten har tall på.

– Vi strør det vi klarer. Allerede hittil i år har vi strødd mye mer enn vi har strødd til sammen tidligere vintre. Fra oktober og frem til nå er det «all time high» med strøgrus. Strøgrusen går ut i så stort tempo at grusprodusentene sliter med å holde tritt med å levere, sier Hjertum.

På glatte sko med Saabye Christensen, Atle Antonsen intervjuer

Atle Antonsens klassiske intervju med forfatter Lars Saabye Christensen. NB: Antonsens intervju ble gjort med glatte sko. Det anbefales ikke på glatt føre.

Normalvintre

I Oslo har snømåking og snøflytting vært lagt ut på anbud siden 1996. Ifølge regelverket skal blant annet kjøreveier i boligområder måkes innen åtte timer etter at det har falt fem centimeter med snø.

Hjertum i Bymiljøetaten erkjenner at entreprenørene ikke alltid å holder snømengden i kjøreveier i boligområder under fem centimeter.

– Vi har opptil åtte timer på å brøyte boligveiene, og det kan komme mye snø på de timene. Når det kommer mye våt snø på de timene, og det så blir kaldt, så blir det glatt og sporete.

– Ser dere at dere kunne ha gjort noe annerledes denne vinteren?

– Vi ser at vi kunne hatt et fokus på å brøyte gjennom fortere. Det er en gjennomgang vi må gjøre på slutten av vinteren. Vi har kontrakter som er dimensjonert for normalvintre, og ikke disse store, tunge snøfallene, som kan komme mer og mer.

– Situasjonen er håpløs

Harald Nissen, gruppeleder for MDG i Oslo bystyre, påpeker at budsjettene til Bymiljøetaten har økt med 42 millioner kroner de to siste årene.

– Men når det kommer en slik vinter, så blir det vanskelig. Det er jeg den første til å innrømme. Men i motsetning til Høyre har vi altså lagt inn mer penger. Nå kan syklistene komme fram hele vinteren. Før lå det snøfonner langs stiene. Denne snøen er kjørt på snøen. Den har vi klart å ta unna.

Eirik Lae Solberg, gruppeleder for Høyre i Oslo, reagerer på at Nissen skryter av å bruke mer penger enn noen gang, samtidig som situasjonen – ifølge Solberg – er verre enn noen gang.

– Da kan det jo tenkes at det ikke bare er pengene som er utfordringen. Vi har i tillegg et vintervedlikeholdsfond, som vi trekker av de årene det er mye snøfall. Det har ikke vi kuttet i, så hovedproblemet her er at Oslo ikke er godt nok forberedt på store snøfall.

Høyre hadde altså ordføreren i Oslo frem til 2015.

– Og dere mener likevel det er et mysterium at Oslo ikke er godt nok forberedt?

– Ja, det er et mysterium. Det er store klimaendringer, og det er rart at vi ikke er bedre forberedt når situasjonen er helt håpløs for mange i denne byen, sier Solberg.

Se hele tirsdagens Dagsnytt 18 i opptak her.