Hopp til innhold

Kan fengsle uten forsvarer

Det er greit å fengsle uten forsvarer tilstede i retten, mener Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten har i dag behandlet fire anker over fengslingskjennelser fra Oslo tingrett der en av ankegrunnene er at siktede ikke har hatt forsvarer under fengslingsmøtet, skriver Aftenposten.