Hopp til innhold
Advokataksjon
Foto: Ann-Iren Finstad

Advokatforeningen aksjonerer

 • Advokatforeningen godtek ikkje tilbodet frå staten

  Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) la måndag fram eit forslag til ny avtale med Advokatforeningen, der ho blant anna styrka rettshjelpsområdet med 157 millionar kroner. Men ho ville ikkje gi advokatane forhandlingsrett. Advokatane har etterlyst ein forhandlingsplattform med staten, og har aksjonert ved å ikkje ta på seg straffesaker som skal bli behandla i Høgsterett. Men tilbodet regjeringa no kjem med, er for dårleg, meiner Advokatforeningen. Aksjonen held difor fram, sier leiar Jon-Wessel Aas til NRK.

 • 19 saker i kø i Høyesterett

  Advokataksjonen har ført til en lang kø av straffesaker til Høyesterett. Lavt antall sivilsaker kan føre til at få saker føres for Høyesterett fremover.

  De siste to månedene er det blitt sluppet inn dobbelt så mange straffesaker som sivile saker til Høyesterett, skriver Rett24.

  For 10 uker siden startet Advokatforeningen en aksjon etter at Støre-regjeringen i tilleggsproposisjonen til neste års statsbudsjett bare foreslo å øke salærsatsen med 22 kroner, til 1.107 kroner. Kravet fra Advokatforeningen var 1560 kroner.

  Foreningens medlemmer har siden nektet å påta seg forsvareroppdrag i Høyesterett.

  I løpet av disse 10 ukene har ankeutvalget til Høyesterett besluttet å fremme 22 straffesaker og 10 sivile saker. Til sammenligning ble det i fjor behandlet 30 straffesaker og 61 sivile saker i Høyesterett.

 • Kan fengsle uten forsvarer

  Det er greit å fengsle uten forsvarer tilstede i retten, mener Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten har i dag behandlet fire anker over fengslingskjennelser fra Oslo tingrett der en av ankegrunnene er at siktede ikke har hatt forsvarer under fengslingsmøtet, skriver Aftenposten.

 • Tre fengslingsmøter uten forsvarer

  Tre av fire fengslingsmøter som startet kl. 13 i Oslo tingrett, går uten forsvarer til stede. Advokatforeningen aksjonerer for å få hevet selærene til offentlig oppnevnte forsvarere.

 • – Tror ikke folk har forståelse

  Statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementent tror ikke folk har noen forståelse for advokatenes aksjon. Advokatforeningen aksjonerer fordi de mener salærene for offentlig oppnevnte forsvarere bør økes.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no