Hopp til innhold

Ja til Ikea i Vestby

Ikea får bygge et nytt varehus på dyrka mark i Vestby. Kommunal- og moderniseringsministeren legger vekt på at det er stor lokal enighet om utbyggingen i sin godkjenning.

Glede i Vestby

– Denne julepresangen her er den absolutt beste jeg kunne få, sa ordføreren i Vestby i dag. Det var glede i kommuneledelsen i Vestby etter at kommunal- og moderniseringsministeren ga klarsignal til Ikea-utbyggingen i kommunen. Fra v. rådmann i Vestby kommune Knut Haugestad, ordfører John Arthur Ødbehr (H) og plansjef Lars Grimsgaard.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ga fredag klarsignal for å bygge Ikea på dyrka mark i Vestby.

«Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjenner fremtidig område for forretning S9 på Delijordet i samsvar med vedtaket i Vestby kommunestyre. Dette innebærer at arbeidet med detaljreguleringen kan starte

Det har vært kraftig strid mellom de som ønsker å bevare matjorda på tomta og de som ønsker Ikea-etableringen.

– Bred lokal enighet

– Vi har lagt vekt på at det er bred lokal enighet om dette, og at etablering av IKEA på Delijordet kan bidra til å styrke utviklingen av Vestby sentrum, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Jan Tore Sanner(H)

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister (H) sier det har vært sterkt lokalt engasjement for Ikea-etableringen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Det har vært sterkt engasjement fra ordføreren og lokalpolitikere i denne saken, og jeg er glad vi kan komme med en positiv løsning allerede før jul, fortsetter Sanner.

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) sa også at hun ville godta utbyggingen da hun var i Vestby i slutten av november.

– Beste julepresang

Ordfører i Vestby John Arthur Ødbehr (H) nærmest jublet på sin pressekonferanse.

– Vi mottok i dag en melding fra departementet om ja til Ikea. Dette er en full seier for kommunen, full seier for regionen og full seier for lokaldemokratiet. Denne julepresangen her er den absolutt beste jeg kunne få, sa han.

– Vi ønsker Ikea velkommen til Vestby. Dette vil ha utrolig mye å si for Vestby og hele regionen. Dette er kanskje en av de viktigste avgjørelsene når det gjelder utviklingen av Vestby og hvor vi skal gå, fortsatte han.

– Men jeg vil også takke alle motstanderne som har satt enkelte viktige ting på agendaen som gjør at jeg tror dette kommer til å bli utrolig bra når dette blir ferdig, sa Ødbehr.

Mindre tomt

Departementet har lagt vekt på at størrelsen på området er halvert i prosessen, at det skal gjennomføres tiltak på vegnettet og bygges gang- og sykkelvei.

Departementet forventer også at mest mulig av parkeringen legges til underetasje eller parkeringshus og at parkeringsområdet vurderes redusert i reguleringsplanen.

Kommunal- og moderniseringsministeren påpeker at dette er et spennende prosjekt hvor IKEA ønsker å ligge i gangavstand til en jernbanestasjon for å legge til rette for bruk av kollektivtransport til varehuset.

– Dyrka mark en utfordring

Bondelaget og Naturvernforbundet er blant organisasjoner som har kjempet mot etableringen.

– Vi ser at prosjektet er utfordrende når det gjelder bruk av dyrket mark, men i dette tilfellet er kommunens ønske om å utvikle Vestby sentrum tillagt stor vekt. Jeg har merket meg at IKEA vil gjennomføre tiltak for å sikre at matkornproduksjonen opprettholdes, sier Sanner.

Setter sin lit til Ikea

Den planlagte utbyggingen på Delijordet i Vestby er omstridt fordi den vil legge beslag på et stort jorde med førsteklasses matjord. Den 135 mål store tomta brukes i dag til korndyrking. Blant løsningene som er lansert, er å flytte matjorda og etablere et jorde et annet sted. Fagmiljøer tviler på om det er mulig.

Akershus Bondelag håper nå på Ikea.

– Vi setter vår lit til det Ikea har sagt at de ikke vil gå i gang med å bygge på dette arealet uten at de ser det er bærekraftig, sier leder i Akershus Bondelag Odd-Einar Hjortnæs.

Han mener fortsatt dette er en veldig gal avgjørelse siden dette er noe av landets beste jord å dyrke korn på.

Best i regionen

Saken har blitt grundig behandlet i flere offentlige instanser. Noen har vært positive og noen har vært negative, som fylkesmannen i Oslo og Akershus .

Konsernet vurderte flere tomter i den samme regionen, men gikk vekk fra de andre alternativene fordi de ikke hadde store nok tomter, fordi opparbeidelse av tomter ville bli for dyre, eller fordi tomtene manglet gode nok vei- og togforbindelser.