Hopp til innhold

Høyre kaller kraftfull busspakke «kraftdum»

Byrådet i Oslo lanserer en egen busspakke for Bærum mot å utsette det meste av E18-utbyggingen. – Tidenes største bløff, mener Høyre.

Buss på Lysaker

BUSSEN SKAL FRAM: Høyre og Oslo-byrådet er enige i at bussen skal fram, men er totalt uenige om hvordan. Her på Lysaker er det i dag kollektivfelt innover, men ikke utover.

Foto: Gøril Furu / NRK

– Det vi nå legger fram er et forslag om å gi en kraftfull busspakke til Bærum og vestkorridoren allerede neste år, sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG)

– Det er ikke noen kraftpakke annet enn at det er kraftdumt, svarer fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H).

– Å kalle dette en bussatsing er tidenes største bløff. Det torpederer i realiteten bussatsingen i E18-prosjektet, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg.

Ut med bussvei og to tunneler

Det var på møtet i Oslopakke 3-forhandlingene onsdag byrådet la fram et helt nytt forslag til løsning på første etappe av E18-utbyggingen, strekningen Lysaker - Ramstadsletta:

  • Sykkelekspressvei og ny avkjøring til Fornebu bygges i henhold til eksisterende planer.
  • Ny bussterminal på Lysaker fremskyndes.
  • Separat bussvei og Bærumsdiagonalen (tunnelen som forbinder Bærumsveien på Gjønnes med E18 og Fornebu) utsettes og vurderes på nytt i 2018.
  • 1 950 meter tunnel fra Strand til Ramstadsletta (Høviktunnelen) utsettes og vurderes på nytt i 2021.

Samtidig lanserer byrådet en egen busspakke for Bærum som ifølge byrådet kan rulles ut allerede neste år:

  • Sammenhengende kollektivfelt vestover på dagens E18, slik det er innover.
  • Tilgangskontroll langs dagens E18 der bussen gis prioritet ved lysregulering.
  • Ny ruteplan med høy frekvens i hele kommunen.
  • Tiltak for å prioritere buss på fylkes- og lokalveier.

Vil ha forbedring nå

Lan Marie Nguyen Berg

KRAFTFULLT: Lan Marie Nguyen Berg (MDG) vil ha en kraftfull busspakke for Bærum nå.

Foto: CF-Wesenberg

– Vi vil ha bedre framkommelighet på dagens veinett nå i stedet for å vente i mange år for å få det til, sier Lan Marie Nguyen Berg.

– Vi vil være med og sponse et høyfrekvent busstilbud i området. Tenk om man kan gå til busstoppet uten å tenke på å sjekke rutetabellen først.

– Dagens planer på en strekning på noen få kilometer koster nesten like mye som en ny sentrumstunnel, sier miljøbyråden.

Byrådet vil derfor skyve ut blant annet separat bussvei og Bærumsdiagonalen. Hensikten med denne tverrgående tunnelen fra E18 til Bekkestua er å avlaste lokalveiene, hvor det er store forsinkelser i rushtiden både for biler og busser.

Akershus forutsetter at ett felt i hver retning i Bærumsdiagonalen blir kollektivfelt.

Eirik Lae Solberg

BLØFF: Å fremstille dette som en bussatsing er tidenes største bløff, sier Eirik Lae Solberg (H).

Foto: Nina Didriksen / NRK

– Komplett uforståelig

– Byrådets forslag er en nedprioritering av bussen. At noe slikt kommer fra Miljøpartiet De Grønne er komplett uforståelig. Alle skjønner at bussen kommer fortere fram hvis den får kjøre uhindret på en helt egen vei, sier Eirik Lae Solberg.

– De skal stenge lokale veier for å gi bedre fremkommelighet for bussen, konstaterer fylkesordfører Anette Solli.

– Men bilene blir ikke borte i dette området. Vi må skape en trafikksituasjon som gir bedre fremkommelighet for bussen, men vi må gjøre det ved å finne noen nye løp.

Ikke godt mottatt i Bærum

– Det begynner å ligne en farse når byrådspartier opphøyer seg til planmyndighet i andres kommune og vil detaljstyre utformingen av en nasjonal hovedvei, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum.

Hun mener byrådet nå avslører at de kun bryr seg om penger, ikke miljø.

– Gode miljøtiltak i Bærum forslås nå fjernet fra E18-planene. Dette kan vi ikke leve med, advarer ordføreren.

- Med disse forslagene står hele E18-satsingen i fare, sier Hammer Krog.