Hopp til innhold

Vil unngå havnespy i Oslofjorden

Det er kun snakk om tid før arten kommer til Oslofjorden, mener Statsforvalteren.

Havnespy, Engøy i Stavanger

Havnespy formerer seg raskt og legger seg som et teppe på havbunnen.

Foto: Gunnar Morsund

Havnespy ble nylig oppdaget på Koster i Sverige, ikke så langt fra Hvaler.

Kommer arten til Oslofjorden, kan det få store konsekvenser.

Havnespy legger seg som et teppe på havbunnen, og kveler alt annet liv.

– Vi regner med at det er et spørsmål om tid før det kommer til Oslofjorden, sier Karsten Butenschøn fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Les også Kommunene forurenser Oslofjorden stadig mer

Bekkelaget renseanlegg.

Avhengig av hjelp

Havnespy formerer seg raskt. Det spres over store områder gjennom båttrafikk, teiner og annet fiskeutstyr.

Arten vokser på harde overflater som steiner, rør og stolper.

– Der hvor havnespy etablerer seg, vokser det opp store kolonier hvor ingenting annet kan leve, sier Butenschøn.

Havnespy - en uønsket art

Det slimete, popkorn-aktige havnespyet er uønsket i Oslofjorden.

Foto: Åge Wee / NTB

Butenschøn ber båteiere i Oslofjorden følge ekstra godt med.

– De som bruker båt i området må være litt nøye på å prøve å ikke ta med seg biter av havnespy på for eksempel en dregg de trekker opp, sier han.

Mistenker du funn av havnespy, ønsker Statsforvalteren at du sier ifra.

– Vi er helt avhengige av at folk sier fra hvis de ser noe som ligner, så vi kan få kartlagt forekomsten og gi nærmere råd, sier Butenschøn.

Les også Skal redde truet natur rundt Oslofjorden

Truet natur i Oslofjorden

Funnet i Rogaland og Vestland

Havnespy ble først oppdaget i Norge i Engøysundet i Stavanger i 2020. Nå dekker arten over 50 prosent av havbunnen der.

Siden 2020 er arten funnet flere steder i Rogaland og Vestland fylke.

Nå er den også oppdaget på Koster i Sverige, rett ved utløpet av Oslofjorden.

Havnespy funnet i Smedasundet

Havnespy funnet i Smedasundet i Haugesund.

Foto: Tor Andre Johannesen

Les også Skadelig alge farger Oslofjorden grønn

En rar hinne lå på vannoverflaten i Oslofjorden, og skummet fra båten var helt grønt.