Hopp til innhold

Hvis du tror 3 millioner per meter er dyrt, se her!

Mange baner i verden er mye dyrere enn Fornebubanen.

Bright Hill Station Singapore

BRIGHT HILL STATION: Utvidelsen av T-banen i Singapore har høyest meterpris av prosjektene Fornebubanen har sammenlignet med.

Foto: Land Transport Authority, Singapore

Det er alltid greit å sette ting i en større sammenheng, tenkte Fornebubanen.

Derfor fikk de konsulentselskapet Metier til å sammenligne kilometerprisen for banen med 39 andre skinneprosjekter verden rundt, gamle som nye.

– Analysen er på ingen måte et forsvar av kostnadsutviklingen prosjektet har opplevd, sier direktør for Fornebubanen, Irene Måsøval.

Likevel:

Det viser seg at åtte kilometer T-bane mellom Majorstuen og Fornebu ligger under snittet, selv etter den siste kostnadssprekken.

Dyrest i Singapore

3 millioner kroner per meter høres mye ut. Men i forhold til den ambisiøse utbyggingen i Singapore er Fornebubanen rent billig.

Det som blir verdens lengste førerløse undergrunnsystem koster rundt 6 milliarder kroner per kilometer.

Eller 6 millioner per meter, om du vil. Det er dobbelt så dyrt som Fornebubanen.

Springleaf Station, Singapore

SPRINGLEAF STATION: Den siste forlengelsen av banen i Singapore åpnet 28. august i fjor. Meterprisen er 5,9 millioner kroner 2018-kroner. Det betyr at den har passert seks med god margin.

Foto: Land Transport Authority

En T-bane mange nordmenn kjenner godt er heller ikke gratis. «Tuben» i London bygges stadig ut og koster flesk.

Forlengelsen av Jubilee Line hadde nesten dobbelt så høy meterpris som Fornebubanen.

– Metier hadde også tall på amerikanske prosjekter. Disse hadde enda høyere kostnader og ble valgt å holde utenfor, sier Irene Måsøval.

Legg merke til at tallene for Fornebubanen er i 2018-kroner og uten usikkerhet. I 2021-kroner og med usikkerheten har meterprisen passert 3 millioner kroner.

Crossrail-prosjektene i London er for øvrig det som skal bli den nye Elizabeth Line.

Inne i T-banevogn på Jubilee Line i London.

LONDON TUBE: Passasjerer på Jubilee Line i London. Forlengelsen der var nesten dobbelt så dyr per meter som Fornebubanen ser ut til å bli.

Foto: Matt Dunham / AP

Stort spenn

Selve analysen ble gjort i 2020. Oslo bystyre ga grønt lys for bygging av Fornebubanen høsten i forveien.

Irene Måsøval, direktør Fornebubanen

BANESJEF: Irene Måsøval er direktør for den etaten i Oslo kommune som er laget for å planlegge og bygge Fornebubanen.

Foto: Nicolas Tourrent

Bystyret ble forespeilet en totalpris på 18,5 milliarder kroner.

Nå har tallet økt med 8 milliarder hvis vi tar med inflasjon.

– Poenget med analysen er å vise det store spennet og at det ikke er unormalt for undergrunns-prosjekter i urbane strøk å ha høyere kilometerpris enn det som lå til grunn for vedtaket, sier Irene Måsøval.

– Undervurdert

Vil da kritikken av prosjektet stilne? På ingen måte.

– Sammenligningen med andre prosjekter er interessant, sier Marit Kristine Vea. Hun er Venstres talsperson innen miljø og samferdsel i Oslo.

– Den viser at det er dyrt å bygge bane i lange tunneler under bakken, sier hun.

Vea sier likevel at det er et alvorlig problem at kostnader og risiko i prosjektet konsekvent har vært undervurdert. Både etaten Fornebubanen og byrådet har gjort for dårlig jobb, sier hun.

– Det er helt uholdbart og vitner om for dårlig ledelse og styring, sier hun.

Fornebu stasjon på Fornebubanen.

VIL BYGGE: Etter en kort tenkepause har Venstre konkludert med at Fornebubanen bør bygges ferdig i sin helhet

Illustrasjon: Zaha Hadid Architects/A-lab

Vil bygge hele banen

Venstre har nå bestemt seg for at de fortsatt vil bygge banen i sin helhet.

– En slik bane gir mye kortere reisetid. Vi må bygge en fremtidsrettet bane som utkonkurrerer både bil og buss. Slik kutter vi klimagassutslipp og får et hyggeligere bymiljø i gatene våre, sier Marit Kristine Vea.

Venstre vil at Oslo kommune og Viken fylke går inn med friske midler. Partiet vil hindre at Fornebubanen bygges på bekostning av andre viktige tiltak innen kollektiv.

– Dyrt å bygge bane

Det er dyrt å bygge bane. Det erkjenner alle, sier Anne Haabeth Rygg (H).

Budsjettsprekken oppfattes kanskje mindre kritisk fra byrådet siden de bare kan skyve regningen videre til bilistene, sier Høyres gruppeleder.