Hopp til innhold

Forhandler på overtid for å løse E18-floken

Byrådspartiene i Oslo vil skrinlegge ny E18 på strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta. Til gjengjeld skal MDG være villig til å godta tunnel forbi Sandvika.

E18 Vestkorridoren, Høvik samlevei

NY VEI: Slik tenker Statens vegvesen seg veisystemet på toppen av E18-tunnelen under Høvik. Den blå er bussveien, den grå bilveien, den oransje ekspressykkelveien og den gule gangveien.

Foto: Statens vegvesen

Tirsdag skulle Oslopakke 3-forhandlerne fra Oslo og Akershus vært enige om en ny avtale om hvordan veier og kollektivtrafikk skal bygges ut og finansieres i de to fylkene i fremtiden.

Steile E18-fronter

Kilder i forhandlingene sier til NRK at de er svært nær enighet både når det gjelder bompengeinnkreving og hvilke prosjekter som skal prioriteres. Det er imidlertid ett unntak; E18 gjennom Asker og Bærum.

Posisjonene til tilhengere og motstandere av veiprosjektet til 40 milliarder kroner har ifølge flere kilder vært fastlåste gjennom hele forhandlingene.

De steile frontene gjør at ingen har håp om å bli enige i dag, og det er allerede berammet et nytt forhandlingsmøte torsdag.

Nei til ny vei nærmest Oslo

Før helgen ringte Arbeiderpartiets forhandler fra Oslo, Andreas Halse, andre medlemmer av forhandlingsdelegasjonene for å lufte et mulig kompromiss.

Andreas Halse (Ap)

RINGTE RUNDT: Andreas Halse (Ap) luftet muligheten for å skrinlegge etappe 1, men gå for etappe 2.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Det går ut på å skrinlegge etappe 1 av utbyggingen, altså strekningen Lysaker - Ramstadsletta. Det er den delen av prosjektet som ligger nærmest i tid og allerede er en del av Nasjonal Transportplan.

Til gjengjeld sa Halse seg villig til å bygge etappe 2 fra Ramstadsletta til Slependen. Ifølge gjeldende planer omfatter etappe 2 blant annet en 3,6 kilometer lang tunnel forbi Sandvika som vil gi betydelig byutviklingsgevinst.

Halse vil ikke kommenter utspillet utover det han skriver i en sms:

«Vi er nå dypt inne i forhandlingene. Jeg opplever at det er konstruktiv tone. Utover det har jeg ingen kommentar.»

Byrådet står bak

Etter det NRK forstår stiller byrådet seg bak utspillet. Kilder i byrådet påpeker at et nei til utbyggingen nærmest Oslo, men ja til tunnel forbi Sandvika vil være i tråd med byrådserklæringen:

Med utgangspunkt i klima- og miljømålene, vil byrådet gå mot prosjekter som bidrar til å øke den fysiske veikapasiteten i og inn til Oslo. Det medfører at den fysiske veikapasiteten på E18 i Vestkorridoren ikke kan økes. ... Byrådet er åpne for å diskutere tiltak for å redusere trafikkbelastning, støy og forurensing på dagens E18, herunder løsninger for byutvikling i Sandvika, Asker og Filipstad. ...

Byrådserklæringen til Ap, SV og MDG

Miljø- og samferselsbyråd og innbitt E18-motstander Lan Marie Nguyen Berg (MDG) sier følgende, også hun via sms:

«Nå forhandler vi med Akershus, og det foretrekker jeg å gjøre direkte og ikke via NRK.»

En skrinlegging av hele etappe 1 vil gjøre at blant annet disse elementene forsvinner:

  • Tunnel forbi Høvik med lokalvei på toppen.
  • Lokk på Stabekk.
  • Bærumsdiagonalen i tunnel fra E18 til Gjønnes.
  • Vestre lenke - ny adkomst til Fornebu.
  • Separat bussvei.
  • Kollektivterminal på Lysaker.
  • Sykkelekspressvei​.

Slutten for Fornebubanen

Anette Solli

SKEPISK: Å skrinlegge første etappe betyr også slutten for Fornebubanen, sier Anette Solli (H).

Foto: Olav Juven / NRK

– Jeg synes dette er en dårlig løsning, for du får ikke løst hverken Fornebu-adkomst eller Lysaker som knutepunkt, sier fylkesordfører i Akershus og innbitt E18-tilhenger Anette Solli (H). Hun er blant dem som ble oppringt av Andreas Halse.

Ifølge henne er den manglende Fornebu-avkjøringen spesielt dramatisk fordi det vil hindre videre utbygging på Fornebu og redusere grunneierbidragene som skal finansiere til Fornebubanen. Det vil ifølge Solli bety slutten for banen.

– Dette synes jeg det hefter mye ved som ikke er bra. Vi får høre hva de sier når forslaget blir lagt frem, sier Anette Solli.

Vet du hva Oslopakke 3 er? Den har alt å si for hvordan du kommer deg ut og inn av Oslo. Her får du en kort innføring.

Her får du en kort innføring i Oslopakke 3.