Hopp til innhold

Datteren tok sitt eget liv i fengsel: – I dyp sorg

Familien til den avdøde kvinnen vil at saken granskes. De vil vite om hun fikk den hjelpen hun skulle fått.

Bredtveit kvinnefengsel.

Innenfor disse portene tok en innsatt sitt eget liv foran innsatte og ansatte.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Innenfor disse portene tok en innsatt sitt eget liv foran innsatte og ansatte.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Det kom som et fullstendig sjokk på familien.

Det sier advokat Hans Christian Nygaard Wang.

Han snakker på vegne av familien til kvinnen som tok sitt eget liv i Bredtveit kvinnefengsel.

Selvmordet i fengselet rystet innsatte og ansatte.

Advokaten sier familien er i dyp sorg.

– Nå håper de det blir gjennomført et tilsyn eller en undersøkelse av relevante norske myndigheter, for å ettergå om hun fikk den hjelpen og oppfølgingen hun burde ha fått, sier Wang.

Selvmord i fengsel

Foreldrene til den døde kvinnen har vært i Oslo de siste dagene.

De ble også invitert til Bredtveit fengsel.

Onsdag reiste de tilbake til hjemlandet sitt, hvor datteren skal bisettes.

I fengselet fikk foreldrene se cella der datteren bodde.

– Det var en sterk opplevelse for dem å få se, men også en god opplevelse, sier advokaten.

Les også Marie ble låst inne i timevis etter selvmord: - Forferdelig

Bredtveit kvinnefengsel i Oslo. Utsikt fra vindu ut mot luftegården.

Det ble satt av mye tid til å prate sammen, og de fikk også snakke med mange som kjente datteren.

– De opplevde å bli veldig godt ivaretatt som pårørende i den situasjonen her, sier advokaten.

Familien har likevel sagt at det er vanskelig å ta innover seg at selvmordet kunne skje mens hun satt i fengsel i Norge.

Psykisk syk i fengsel

Allerede i rettssaken var den avdøde kvinnens psykiske tilstand et tema.

Advokat Wang forsvarte henne i retten.

Da argumenterte han for at hun burde få lavere fengselsstraff på grunn av psykisk sykdom.

– Jeg mente at hun ville få en ekstra belastende soningssituasjon på grunn av helseutfordringene sine, sier advokaten.

Dommeren var ikke enig i at kvinnen burde få så mye kortere fengselsstraff som forsvareren ønsket.

Fengselsgangene i Bredtveit fengsel.

Familien fikk besøke Bredtveit fengsel etter den tragiske hendelsen. Bildet er tatt under et annet besøk i fengselet.

Foto: Anders Fehn / NRK

Familien fikk besøke Bredtveit fengsel etter den tragiske hendelsen. Bildet er tatt under et annet besøk i fengselet.

Foto: Anders Fehn / NRK

Om fengselets oppfølging av kvinnen sier advokaten:

– Jeg opplevde at fengselet gjorde det de kunne, med de ressursene de har. Men dette handler først og fremst om helsefaglige vurderinger, som er utenfor fengselets kontroll.

Forstår ønsket om gransking

Doris Bakken er fengselsleder på Bredtveit. NRK treffer henne i fengselet like etter familiens uttalelse.

– Jeg tenker at det er helt naturlig at familien ønsker å få svar, og at de ønsker så mye informasjon som mulig, sier fengselsleder Doris Bakken.

Doris Bakken, fengselsleder.

Fengselsleder Doris Bakken.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Fengselsleder Doris Bakken.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Hun ønsker en gransking velkommen.

Tirsdag ble det kjent at Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt varsel om saken. De vurderer om de nå skal gjennomføre tilsyn.

Fengselslederen forklarer at det er bydel Bjerke og Oslo universitetssykehus som har ansvaret for helsetilbudet til de innsatte.

– Fikk kvinnen god nok oppfølging i fengselet?

– Jeg kan ikke si noe om den konkrete oppfølgingen av henne, men jeg kan si at vi her gjør så godt vi kan for at alle skal få det de har behov for, sier Bakken.

Vil du prate med oss?

Har du innspill og tanker om saken du akkurat har lest? Eller andre tips om selvmord i fengsel, psykisk helse og soningsforhold i Norge?

Ta kontakt!