Hopp til innhold

Én million kubikkmeter trær blåste ned

Det er omfattende skogskader etter stormen 19. november. Foreløpige tall innrapportert til Landbruksdirektoratet tilsier at 1 mill. m³ eller mer har blåst ned i fylkene Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark. Nå haster det å redde tømmerverdier før biller og andre insekter ødelegger tømmeret, melder Statsforvalteren i Oslo og Viken.