Hopp til innhold

Det vil ta fem år å fjerne søppelfyllingen i Skedsmo

Å fjerne hele den nedlagte dynga vil kunne bli den største utgravingen av et søppeldeponi i Norge noen gang. Pris: Over én milliard kroner.

Søppeldeponi Skedsmo

UNDER BAKKEN: Søppeldeponiet i Skedsmo strekker seg over et stort område. En rekke boliger er bygget på eller like ved den antatte utbredelsen, her markert med rødt.

Foto: NRK Luftfoto/Stian Rugsveen, Gregard Pallotta / NRK grafikk

Søpla som råtner i bakken, har ført til sprekker for over 20 boliger bygget på det nedlagte Brånåsen deponi i Skedsmo i Akershus. Samtidig siger farlig søppelgass opp gjennom bakken. Folkehelseinstituttet har aldri før sett så høye gassnivåer i en bolig som tilfellet var for Nicholas Bjarnøy og June Hagen som NRK fortalte om sist helg.

Nå har Skedsmo kommune bedt selskapet Multiconsult beregne hva som kreves for å sanere deponiet, det vil si grave opp og fjerne alt søppelet i bakken og erstatte det med ren jord.

June og Nichlas

Nicholas Bjarnøy og June Hagen måtte flytte ut av sin leilighet etter at eksplosive mengder metangass ble funnet i grunnmuren.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Fem ganger Ullevål stadion

Foreløpige beregninger viser at det vil bli et gigantprosjekt.

Finn B. Christensen

Finn B. Christensen, Multiconsult.

Foto: Erlend Andersen Koppergård / NRK

– Vi snakker om å grave opp nærmere én million kubikkmeter. En så stor utgraving vil skape rasfare for boligene ved deponiet. Derfor må vi lage en spuntvegg for å støtte opp jorda rundt der det graves, sier miljørådgiver Finn B. Christensen fra Multiconsult.

En million kubikkmeter tilsvarer fem ganger volumet til Ullevål stadion, dersom du fyller arenaen fra gressmatten til taket, inklusiv tribunene.

– Området er så stort at det vil være vanskelig å få tak i nok masse til å fylle igjen området etter utgravingen, sier Christensen.

Det vil kreve totalt 100.000 turer med lastebil og henger for å fjerne og erstatte jordmassene. Multiconsult estimerer at arbeidet vil ta hele fem år.

Prosjektet vil være den største utgravingen av en søppelfylling i Norge noen gang.

Prislapp: Over en milliard kroner

Avfallet som graves frem, vil måtte vaskes og sorteres. Det er en formidabel jobb, ettersom det er blandet sammen med jord, sand og betong. At det ikke finnes noen oversikt over hva som er kastet her, gjør det umulig å fastslå hva det vil koste å behandle avfallet.

– Hvis man antar en gjennomsnittspris på tusen kroner per tonn, vil det koste én milliard. Dersom det er mye farlig avfall, vil det koste mye mer, sier Thomas Hartnik, avdelingsleder for avfall og grunnforurensning i Miljødirektoratet.

I tillegg kommer kostnadene for graving og transport, samt eventuelle miljøavgifter.

Multiconsult har bedt Miljødepartementet klargjøre hvilke avgifter som vil være gjeldende for deponering av avfall som ikke kan gjenvinnes og som kan inneholde mer enn ti prosent organisk avfall.

– Det er også et alternativ å be om unntak for alle miljøavgifter, sier Christensen.

– Miljømessig dumskap

Miljøpartiet De Grønnes talsperson, Rasmus Hansson, sier at det nå er på tide å gjøre opp for gamle miljøsynder.

Miljøpartiet De Grønne legger frem satsningene for høsten.

Miljøpartiet De Grønnes talsperson Rasmus Hansson sier Skedsmo kommune må kjøpe ut beboere som er berørt, og deretter innlede forhandlinger med staten om regningen.

Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

– De som har blitt lurt til å bosette seg på dette området, må bli kjøpt ut og få dekket alle sine kostnader. Kommunen må gjøre dette med en gang. Beboerne har hatt mer enn nok ubehag allerede. Ansvaret ligger hos Skedsmo kommunes, så må de innlede forhandlinger med staten om regningen.

– Bør området graves ut?

– Det er ikke en lett å grave opp én million tonn uspesifisert avfall. I så fall må dette byggefeltet legges brakk. Man kan gjøre det til et monument over miljømessig dumskap.

Gassen siger inn i flere av boligene

Gass fra søppeldeponiet pumpes til faklingshuset og brenner opp på vei ut av pipa. Denne videoen viser hvordan deponiet, som ligger under de snødekte områdene strekker seg utover.

Ole Jacob Flæten (Ap)

Ole Jacob Flæten (Ap), ordfører i Skedsmo.

Foto: NRK

Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) hever øyenbrynene over de foreløpige beregningene.

– Dette vil kreve langt mer enn det vi som kommune har kapasitet til. Dersom det viser seg at deponigassen utgjør en helsefare, må vi naturligvis gjøre nødvendige grep. Men nå venter vi målinger av helserisiko og vi vil ikke fatte noen beslutninger ennå hverken om å kjøpe ut boligeiere eller sanere, sier han.