Hopp til innhold

Flere asylbarn skaper lange køer

Det har kommet dobbelt så mange enslige asylbarn hittil i år som i første halvår i fjor. Det skaper lange registeringskøer. Og gjør at barna må overnatte på betonggulv hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen.

Politiets utlendingsenhet på Tøyen

KRITISERT: Alle enslige mindreårige asylsøkere må registrere seg her ved Politiets utlendingsenhet på Tøyen.

Foto: Rushda Syed / NRK

Hilde Krogh

Leder i Vergeforeningen syns forholdene ved registreringskontoret ikke er gode nok. – Barna trenger omsorg og det får de ikke der.

Foto: Rushda Syed / NRK

Hittil i år har nærmere 1100 barn blitt registrert. Det er en dobling av halvårs-tallene fra i fjor. Den kraftige økningen har skapt problemer for både UDI og Politiets utlendingsenhet på Tøyen.

– Jeg fikk en assosiasjon, da jeg var der sist, til et maleri av Christian Krohg, som heter «Kampen for tilværelsen», hvor fattige i Christiania får utdelt brød, sier Hilde Krogh i Vergeforeningen.

Hun beskriver ventemottaket til Politiets utlendingsenhet på Tøyen. Her skal alle enslige mindreårige asylsøkere registreres, før de sendes videre til transittmottak eller andre institusjoner som kan ta hånd om dem.

Ventetiden på registreringskontoret har økt betraktelig det siste halvåret og innebærer at mindreårige asylsøkere, som venter på å få gjennomført sitt førstegangsintervju blir sovende på venteværelset.

– De overnatter på hardt betonggulv og får kun utdelt et tynt ullteppe, forteller Krogh.

Dårlige hygieniske forhold og dårlig luft på værelset er bare noe av kritikken Politiets utlendingsenhet får.

Større pågang enn forventet

Birgitte Lange

– Dette er en kraftig økning og en utvikling vi ikke hadde ventet oss, sier Birgitte Lange, assisterende direktør i UDI.

Foto: Rushda Syed / NRK

– Utfordringen vår er at det kan ta lengre tid å få gjennomført asylintervjuene, fordi pågangen av asylsøkerne er såpass mye større enn forventet, forteller assisterende direktør i UDI, Birgitte Lange.

Økningen i enslige mindreårige asylsøkere har vært størst siden mai i år og grunnet mindre bemanning på sommeren har dette gjort prosessen langsommere enn vanlig. Dette gjør at de mindreårige asylsøkerne må vente lenger på å få gjennomført intervjuene, enn de normal ville ha gjort.

Kommer opp mot 30 barn om dagen

Politiets utlendingsenhet skriver til NRK i en e-post:

Økningen har vært størst siden mai, og vi har hatt dager hvor det har kommet mellom 20 og 30 enslige mindreårige til PU. Vi har ikke overnattingslokaler, samtidig har vi ikke ønsket å stenge dørene for asylsøkere, spesielt ikke for barn. Av hensyn til barnas rettssikkerhet må vi skaffe både tolk og verge til barnet før registreringen kan gjennomføres. Derfor kan det ta tid før asylsøkeren blir registrert. Asylregistrering av barn har høyest prioritet hos PU.

Vi har nylig fått på plass en avtale med UDI slik at barna kan overnatte på Refstad asylmottak før registreringen er gjennomført. I august begynner vi med et pilotprosjekt hvor frivillige fra Røde Kors skal være til stede på venteværelset. .

– Det er bra at Røde Kors nå er til stede noen timer hver dag, sier Krogh i Vergeforeningen

Men hun mener at det ikke er nok.

– Disse barna er nede i 11–14 års alderen. De kommer til Norge, er utslitte på grunn av traumer og lang reise og trenger å bli tatt imot på en god måte. De som allerede har vært gjennom systemet, har ikke blitt det.

Kampen for tilværelsen

KAMPEN FOR TILVÆRELSEN: Det er scenen fra dette maleriet til Christian Krogh som vekker assosiasjoner hos Hilde Krogh i Vergeforeningen. Bildet viser utdeling av brød til fattige på slutten av 1800-tallet i Oslo.

Foto: Jacques Lathion / Christian Krohg