Hopp til innhold

Denne veien hindrer mange tusen boliger

Ulvensplitten på E6 er et av de største hindrene for byutviklingen i Oslo. Nå kan barrieren forsvinne i en total omlegging av E6 gjennom byen.

Ingun Risnes ved Ulvensplitten

BORT MER BARRIEREN: Ingunn Risnes er prosjektleder for E6 Manglerudprosjektet i Statens vegvesen. De har begynt å legge planer for en nedbygging av Ulvensplitten.

Foto: Olav Juven / NRK

Det er et gigantisk veiprosjekt Statens vegvesen nå har begynt å sysle med planer for. Hovedgrepet er en helt ny og to kilometer kortere E6 fra Alnabru i nord til Abildsø i sør.

Planen er basert på E6 Manglerudprosjektet, men har blitt langt mer omfattende enn tidligere.

Stort hinder

Et av målene er å fjerne Ulvensplitten, som ifølge Oslo kommune er det viktigste hinderet for boligbygging og byutvikling i det som blir kalt Hovinbyen.

Hovinbyen er det nye navnet på det store området mellom indre by og Groruddalen, der potensialet er 30-40.000 nye boliger i gamle industriområder.

Hovinbyen kart

HOVINBYEN: Innenfor det som Plan- og bygningsetaten definerer som Hovinbyen, er det i dag om lag 40 000 innbyggere og 50 000 arbeidsplasser. Etaten anslår at transformasjon av gamle næringsarealer kan gi 30–40 000 nye boliger.

Foto: Plan- og bygningsetaten

– Byutviklingen i Hovinbyen er i god gang, sier avdelingsdirektør Morten Wasstøl i Oslo kommunes plan- og bygningsetat.

– I store deler av Økern-området skjer det nå mye spennende. Hvis man tar seg en tur til Lørenplatået, vil man se at her har det kommet en helt ny by i løpet av svært få år.

– Nå er Ulvensplitten i ferd med å bli en av de største barrierene i denne nye byutviklingsstrukturen, som det er viktig å få bort, sier han.

5-6.000 boliger

Morten Wasstøl

VEKK MED ULVENSPLITTEN: Det er viktig å holde trykk på å få vekk Ulvensplitten, sier avdelingsdirektør Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten.

Foto: Olav Juven/NRK

Ulvensplitten er en del av E6 og sørger for motorveiforbindelsen mellom E6 nordfra og Ring 3. Der Ulvensplitten møter Ring 3, ligger et annet hinder for byutviklingen, nemlig Ulven transformatorstasjon.

– Kombinasjonen av Ulvensplitten og Statnetts store trafo med kabelgate tar opp et veldig stort areal som kunne vært utnyttet til byutvikling.

– Vi snakker om mange tusen boliger, kanskje fem-seks tusen, i dette området.

– Det kunne også bidratt til at nye Økern hang mye mer funksjonelt sammen med Bryn-Helsfyr-området, sier Morten Wasstøl.

Flytter E6 østover

Oslo kommunes visjon om Hovinbyen er en av grunnene til at Statens vegvesen utvider E6 Manglerudprosjektet til å ta for seg et større område nord for den Manglerudtunnelen som opprinnelig ble planlagt.

Hovedgrepet er å legge E6 i en helt ny østlig trasé som følger Smalvollveien sørover fra Obs på Alnabru (gamle Smart Club). Den nye motorveien går inn i Manglerudtunnelen nord for Bryn.

Manglerudprosjektet kart

NYE TUNNELER: Her er Statens vegvesens skisse av et utvidet Manglerudprosjekt. Øverst til høyre ser vi den nye østlige E6-traseen langs Smalvollveien fra Alnabru og sørover. Tunnelen på tvers fra Teisen til Smalvollveien (til venstre for Tveita-navnet) er også ny.

Foto: Statens Vegvesen

– Med de opprinnelige planene greier vi ikke å redusere støybelastningen i Teisen-området like mye som målsetningen er. Det andre er Oslo kommunes ønske om nedbygging av Ulvensplitten og byutvikling i området, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Ingun Risnes.

– I en av variantene vil Ulvensplitten bli en lokalvei med lite trafikk. Det betyr også at vi kan bygge om det store krysset med ring 3 til et lite kryss, kanskje en rundkjøring, sier hun.

Det er ikke realistisk å ha det nye veisystemet på plass før nærmere 2030.

Smalvollveien på Alnabru

NY E6: Statens vegvesen lanserer ideen om å legge E6 langs Smalvollveien, som går fra Alnabru ved Coop Obs (gamle Smart Club) og sørover mot Bryn.

Foto: Olav Juven / NRK