Hopp til innhold

Anbefaler Palestina-flagging på rådhuset

Byrådsleder Eirik Lae Solberg anbefaler at det flagges med Palestinas flagg og FN-flagget på Oslo rådhus 29. november.

Flagging med Palestinas og FNs flagg på Oslo rådhus 29. november 2022 i forbindelse med FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk.

KAN BLI GJENTATT: Slik så det ut da det palestinske flagget og FNs flagg vaiet utenfor rådhuset 29. november i fjor.

Foto: Berit Aaker

Bakgrunnen er et forslag fra Rødt om å lyssette rådhuset med det palestinske flaggets farger samme dag.

29. november er FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk.

Forretningsutvalget i Oslo bystyre utsatte behandlingen av saken 6. november, og ba byrådslederen vurdere spørsmålet før neste møte.

Arbeiderpartiet foreslo samtidig å heise Palestina-flagget på rådhusets flaggstenger i stedet for å lyssette fasaden.

Det ble også gjort på Palestina-dagen i fjor.

– Bør utvise varsomhet

I sitt svar skriver byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) at «det bør utvises varsomhet med å bruke rådhuset til å uttrykke støtte eller markere politiske standpunkter gjennom flagging og lyssetting».

Oslo måling skole

ANBEFALER FLAGGING: Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

Foto: Tom Balgaard/NRK

Han har vurdert saken i samråd med Rådhusets forvaltningstjeneste og Oslo kommunes internasjonale kontor.

– Rådhuset skal være et hus for alle innbyggere i byen uavhengig av politisk ståsted, religion og livssyn, og ikke bidra til polarisering i det offentlige ordskiftet, skriver Solberg.

Byrådslederen skriver også at Oslo må trå særlig varsomt i saker som er sterkt knyttet til norsk utenrikspolitikk.

Anbefaler unntak

Men:

– De forferdelige lidelsene for sivilbefolkningen på Gaza tilsier imidlertid at det gjøres et unntak, skriver Eirik Lae Solberg.

Derfor anbefaler han at Oslo kommune flagger på FNs Palestina-dag 29. november.

Han tilrår samtidig at både Palestinas og FNs flagg skal heises.

Forretningsutvalget behandler saken på nytt førstkommende mandag.

Avventer «samlende løsning»

Kristelig Folkepartis Øyvind Håbrekke skriver i en sms til NRK at han og flere andre i møtet 6. november ba om at partiene finner en løsning alle kan støtte.

Siden har det ikke vært samtaler for å finne en samlende løsning, og jeg ser heller ikke at det beskrives en slik samlende løsning i byrådslederens brev, skriver Håbrekke.

Jeg avventer diskusjonen i Forretningsutvalget på mandag for å se om det er mulig.

Han er enig med byrådslederens syn om at de bør være forsiktige med å bruke rådhuset til å markere politiske standpunkter.

Øyvind Håbrekke snakker om samarbeidsavtale Oslo Byråd

Øyvind Håbrekke er KrFs eneste representant i bystyret.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Fornøyd opposisjon

Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri sier at det viktigste er å vise solidaritet med det palestinske folk, ikke nødvendigvis å lyssette rådhuset, slik de først foreslo.

Siavash Mobasheri

GLAD FOR MARKERING: Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Jeg er veldig glad for at vi i Rødt for andre år på rad får med oss resten av bystyret på å markere FNs internasjonale dag for det palestinske folk.

Dette er spesielt viktig i den situasjonen mange palestinere står i, både i Norge, men også spesielt i Gaza og Vestbredden, sier Mobasheri.

Abdullah Alsabeehg, nestleder i Arbeiderpartiets bystyregruppe, mener også at flaggingen er ekstra viktig nå.

Abdullah Alsabeehg, nestleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo

FORNØYD: Abdullah Alsabeehg (Ap) mener det er riktig at kommunen viser solidaritet.

Foto: Sturlason AS/Polyfoto

Til nå er mange tusen mennesker drept i Gaza, og det er veldig viktig å vise solidaritet.

Støtte til norske jøder

I svaret understreker Eirik Lae Solberg at det er lidelser i sivilbefolkningen på begge sider av krigen.

Han viser til at ordfører Anne Lindboe (H) planlegger et større arrangement 26. november.

Da er det det 81 år siden skipet D/S Donau forlot Oslo havn med 529 norske jøder om bord med kurs for konsentrasjonsleiren Auschwitz.

– Dagen markerer også at det er 50 dager siden Hamas’ angrep på Israel 7. oktober der mange sivile ble drept eller bortført og tatt som gisler.

– Jøder som bor i Oslo og andre steder opplever økende antisemittisme og stor utrygghet. Jeg mener det er viktig at Oslo kommune viser vår støtte, skriver Eirik Lae Solberg.

Les også KrF-topp i Bergen vil lyse opp Gamle rådhus i Israels farger

Joel Ystebø