Hopp til innhold

Bussen blir taperen på nye E18

Nye E18 med seks felt planlegges helt uten kollektivfelt. Nå krever Ruter bedre vilkår for bussene.

– Vi trenger et bussfelt på den nye motorveien skal bussen klare å konkurrere på hastighet, sier Ruters strategidirektør, Hanne Bertnes Nordli.

På dagens E18 gjennom Bærum kan bussene kjøre i kollektivfeltet innover mot Oslo, men den nye tunnelbaserte seksfelts motorvei, som planlegges gjennom Bærum, tegnes derimot helt uten kollektivfelt.

Kan bli fanget av bilkøer

Hanne Bertnes Norli

Hanne Bertnes Nordli, strategidirektør Ruter.

Foto: Martin Parker / NRK

Bussen skal få egen vei oppe i dagen. Men her vil farten være lavere enn på motorveien, sier Nordli.

– Noen bussruter vil ha behov for å betjene litt mer lokalt, og da er hastigheten mindre viktig. Mens noen bussruter vil ha behov for å betjene lengre strekninger og folk som trenger å komme seg rask fra områder litt utenfor Oslo, da er hastigheten viktigere, sier hun.

Hvis ekspressbussene ikke har egne felt på E18 kan de bli fanget av bilkøer, hevder Ruter.

– Da vil de bli stående i denne køen sammen med bilene, og da er man like langt, fortsetter hun.

– Bilen favoriseres

Oppe i dagen med bussene skal det også lages en firefelts lokalvei til bilene. Sammenlagt skal det bygges et veisystem med tolv felt, men bare to av dem er forbeholdt kollektivtrafikken.

Dermed er det bilen som vinner og kollektivtrafikken som taper, mener Ruter.

– Konkurransen vris til fordel for bil. Det gjør at det blir enda mer køer i fremtiden selv om det bygges ut så mange felt for veitrafikken, sier Nordli.

Stikk i strid med planene

Anette Solli

Anette Solli, fylkesordfører i Akershus (H).

Foto: Høyre

Det er opp til fylkespolitikere både fra Akershus og Oslo, samt Stortinget, å endelig bestemme hvordan veien skal bli både buss og bil

Høyres fylkesordfører og representant i styringsgruppa for Oslopakke 3, Anette Solli, innrømmer at ekspressbussene kommer dårlig ut av E18-planene.

– Ekspressbussene må ivaretas. Slik det er tenkt nå så skal de gå i 60-sone inn til byen og må konkurrere med vanlig trafikk i tunnelen hvor det går fortere, sier Solli.

Fylkesordføreren mener de nå må diskutere om ikke kollektivtrafikken bør få egne felt på E18, stikk i strid med det som har vært planen til nå.

– Fire felt til vanlig trafikk og to til kollektiv er en mulighet. Det har jo fylkestinget tatt høyde for i sin behandling av denne reguleringsplanen, forklarer Solli.