Hopp til innhold

Blinde og svaksynte frykter lydløse elbiler

Elbiler og andre stille kjøretøy skaper livsfarlige situasjoner for svaksynte og blinde som er ute og går i trafikken. Nå krever Norges Blindeforbund lyd på alle elbiler.

Aage Auby

Blinde Aage Auby var bare millimeter fra å bli påkjørt av en lydløs el-bil. Nå krever Blindeforbundet at alle nye elbiler lager lyd.

Foto: Svein Ommundsen/ NRK

Elbiler og andre stillegående kjøretøy har ført til at over en halv million nordmenn de siste to årene har opplevd livsfarlige situasjoner i trafikken.

– Jeg sto ved et gatekryss og skulle gå over veien. Jeg stakk ut stokken, og vips så var ikke stokken der mer, fordi en el-bil hadde kjørt over den, forteller blinde Aage Auby.

Det er tre år siden blindestokken hans ble knust av en elbil. Hendelsen har satt en støkk i ham og er ikke unik. Mange blinde og svaksynte har opplevd nestenulykker med elbilene, som ikke lager lyd når de kjører.

Aage Auby

Aage Auby mener stillegående biler er skumle for svaksynte og blinde.

Foto: Svein Ommundsen/ NRK

– Det er skummelt med elbiler, fordi man i et trafikkert område rett og slett ikke hører dem, sier Auby.

– Liv kan gå tapt

Problemet øker i takt med at stadig flere kjøper elbil. Noen nye elbiler er installert med en motorlyd som bilisten valgfritt kan sette på. Men mange gjør ikke det. Nå krever Norges Blindeforbund at alle stillegående kjøretøy installeres med en motorlyd,

Myndighetene må gjøre noe. Man kan ikke vente på den første dødsulykken på grunn av stillegående biler, sier Sverre Fuglerud, rådgiver i Norges Blindeforbund.

Sverre Fuglerud er seksjonsleder informasjon og samfunnskontakt i Norges Blindeforbund

Sverre Fuglerud i Blindeforbundet krever at elbiler lager lyd for å hindre alvorlige ulykker med blinde og svaksynte.

Foto: Norges Blindeforbund

I en ny EU-forskrift blir elbiler pålagt å ha en bilmotorlyd. Men kravet gjelder ikke før i 2019, og det er alt for sent mener Blindeforbundet, som krever strakstiltak allerede nå. Bare i Oslo og Akershus ruller nå drøyt 20.000 elbiler stille rundt i gatene:

– Dessverre vet vi fra undersøkelser at det har vært mer alvorlige uhell enn at stokker har blitt knekt. Her har personer blitt skadet. Vi er redde for at hvis det ikke gjøres noe snart, kan det føre til veldig alvorlige personskader. Ja, til og med liv kan gå tapt, sier Fuglerud.

Blindeforbundet tror det vil være enklest om det innføres krav til å ha lyd på når man kjører under 40 km/t.

– Berettiget krav

Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Reynir Jóhannesson, sier han har stor forståelse for utspillet fra Blindeforbundet:

– Det er tunge biler som veier et tonn og som kommer lydløst. Det er helt greit og på tide at dette kravet kommer.

Politisk rådgiver Reynir Jóhannesson

- Det er vanskelig å innføre et krav i Norge om motorlyd i elbiler før fristen EU har satt i 2019, sier Reynir Jóhannesson i Samferdselsdepartementet.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

Jóhannesson viser til at en innføring av motorlyd i elbiler er underveis, og at Norge er nødt til å følge EU sitt løp:

– Nå er det slik at det skal komme hos alle bilfabrikantene senest 1.juli 2019. I tillegg er det viktig å fortsette jobben med universell utforming på bussholdeplasser og andre kollektivknutepunkter, som også er til stor hjelp for disse gruppene.

Samtidig oppfordrer Jóhannesson de elbilprodusentene som har denne funksjonen inne, til å ta den i bruk så fort som mulig.