Hopp til innhold

Bellona slår alarm etter funn på Langøyene

Bellona advarer mot store miljøkonsekvenser, etter at blynivået ved Langøyene i Oslo viser seg å være 70 ganger høyere enn tillatt.

Langøyene lysere

Oslo kommune kjøpte Langøyene i 1902 for å tømme søppel her. I 1920 hadde øyene 18 hus med 155 fastboende og hadde egen skolekrets, ifølge lokalhistoriewiki. I 30-årene ble det tømt 50.000 tonn søppel hvert år.

Foto: Trude H. Olsen/ Bymiljøetaten

Langøyene i Oslofjorden ble denne uken stengt av Bymiljøetaten i Oslo på grunn av forurensingsfare.

I en foreløpig rapport som kom ut tirsdag kom det frem at den gamle søppelfyllinga på Langøyene kan være en langt større kilde til forurensing enn det man har vært klar over.

Torsdag kom den endelige rapporten som slo fast at blynivået på Langøyene er 70 ganger høyere enn det som tillat grense for bolighus og parkanlegg.

I tillegg er det funnet kvikksølv og tjærestoffer (PAH), og det er påvist metangass nede i den gamle søppelfyllinga.

Slår alarm

Bellona advarer nå mot store konsekvenser, både for miljøet og mennesker, dersom forurensningen ikke blir tatt alvorlig.

Karl Kristiansen, Bellona

Karl Kristensen i Bellona.

Foto: Henriette Mordt / NRK

– Nivåene er så høye at de på en del målinger også overskrider grensen for farlig avfall med to til tre ganger, sier Karl Kristensen i Bellona.

Hva betyr det?

– Det betyr at dette er sedimenter med så høyt innhold av bly at det både er en veldig stor helserisiko, og en stor forurensningsfare, dersom dette lekker ut i sjøen.

Kristensen roser Oslo Kommune for de tiltakene som ble satt i gang etter at Langøyene ble stengt, men påpeker at det er ekstremt viktig at kommunen nå rydder opp.

– Det er klart at jo lenger dette får fortsette, jo større mengder, og jo større risiko for skade vil det være for økosystemer som kommer i kontakt med dette, og for mennesker som bader og oppholder seg her, eller spiser sjømat som er fanget i området.

Flere undersøkelser

Hans Edvardsen

Direktør i Bymiljøetaten, Hans Edvardsen.

Foto: Hans Edvardsen

Allerede om en uke kan deler av Langøyene bli åpnet for bading og telting, men før det skal kommunen gjennomføre flere tester, deriblant undersøke den 90 meter dype brønnen på den nordre øya.

– Det som er vesentlig for oss å vite nå, er om det er forbindelse mellom grunnvannsdeponiet under den gamle søppelfyllinga og grunnvannet som er på Nordre Langøya, sa Hans Edvardsen, direktør i Bymiljøetaten til NRK torsdag.

– Når vi kan åpne er helt avhengig av svarene på de nye analysene. Vi vil ha svarene i løpet av en ukes tid, sier Edvardsen.