Hopp til innhold

Langøyene stengt i hele sommer

Bymiljøetaten i Oslo kommune fraråder folk å oppholde seg på Langøyene på grunn av forurensningsfare.

Langøyenen

SE VIDEO: Martin Hjertaker og de andre som hadde tatt turen til Langøyene onsdag måtte ta båten tilbake igjen.

Bymiljøetaten fikk en rapport fra en miljøteknisk undersøkelse tirsdag. Rapporten viser at den gamle søppelfyllinga kan være langt større kilde til forurensing enn det man har vært klar over.

Hans Edvardsen

Hans Edvardsen, direktør i Bymiljøetaten.

Foto: Hans Edvardsen
Charlotte Johansen

Charlotte Johansen.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

– Jeg tror at de tingene vi har avdekket ikke lar seg løse på kort sikt, jeg vil tro at øya vil bli stengt denne sesongen, sier Hans Edvardsen direktør i Bymiljøetaten.

Ut fra de analysene som er gjort konkluderer undersøkelsen med at avfallsfyllingen fortsatt må sees på som en aktiv forurensningskilde.

Det er funnet forhøyede konsentrasjoner av bly, kvikksølv og PAH, opplyser Oslo kommune i en pressemelding.

Charlotte Johansen har ligget i telt på Langøyene en ukes tid, og hadde tenkt å være der store deler av sommeren. Nå har hun pakket og dratt fra øya.

– Først hørte vi at det var kvikksølv, og plutselig fikk vi høre i dag at det var metangass. De prøvene de tok i går, de kunne de ha tatt litt tidligere.

Øya er stengt

I rapporten som Multiconsult har utarbeidet for kommunen viser at forurensningen knytter seg til grunnvann og jordsmonn, og til en viss grad sjøvann.

Resultatene er foreløpige, likevel valgte kommunen å gjennomføre umiddelbare tiltak.

– Vi sendte ut en delegasjon til øya for å informere om funnene våre, kontaktet Ruter for å innstille båttrafikken og vi har kontaktet både lokale og statlige helsemyndigheter, sier Edvardsen.

Kommuneoverlegen i Oslo mener den akutte helserisikoen er liten, men påpeker at grunnvannet ikke må drikkes.

Fra Filmavisen

Da Langøyene åpnet i 1949.

Tidligere kontroller har ikke avslørt forurensning

Det er første gang Oslo kommune har fått gjennomført en så omfattende undersøkelse på Langøyene.

Rita Vigdis Hansen

Rita Vigdis Hansen, fungerende seksjonsleder i Klima- og forurensingsdirektoratet.

Foto: Anniken Mihle / NRK

I 1989 iverksatte Statens forurensningstilsyn en landsomfattende kartlegging av deponier som kunne inneholde farlig avfall. Da ble det konkludert med at de ikke trodde det var dumpet farlig avfall på øya.

For to år siden ble det også gjort en kontroll, men uten at det ble satt i gang boring og det ble heller ikke avslørt metangass. Det opplyser Bymiljøetaten.

Klima- og Forurensingsdirektoratet har akkurat fått rapporten, men Rita Vigdis Hansen sier at de ble svært overrasket over resultatene i rapporten.

– Da vi undersøkte mulige grunnforurensingsområder i Norge på slutten av 80-tallet, anslo vi Langøyene til å være den minst potente av avfallsfyllingene fordi den var i bruk på begynnelsen av 1900-tallet og det var mest husholdningsavfall her.

– Gjorde dere en for dårlig jobb siden dette ikke ble oppdaget da?

– Vi måtte prioritere og starte med de områdene der vi mente var størst grunn til å frykte forurensing, sier Hansen.

Gammelt søppeldeponi

Langøyene ble brukt som søppeldeponi fra 1904-1948. Da ble øya gjort om til friluftsområde.

Martin Hjertaker

Martin Hjertaker.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Tirsdag stengte Bymiljøetaten alle vannuttakene på øya, og personer som var på Langøyene ble anbefalt å reise hjem. Ruters ferger trafikkerer ikke øyene fra og med i dag.

– Det er for tidlig å si hvor helsefarlig dette er. Vi er spesielt bekymret for grunnvann og drikkevann, men det er ingen grunn til å tenke at det er en umiddelbar fare for dem som har vært der. Vi har valgt å sette i gang tiltak på bakgrunn av «føre var-prinsippet», sier Edvardsen.

Før Bymiljøetaten har fått kontrollert resultatene fra undersøkelsene ønsker de ikke aktivitet i området.

– Jeg lå og sov, så kom det noen noen og banket på teltet og sa at siste båten går klokka 11. Han sa noe om metangass. Så jeg bare pakket alt og gikk, sier Martin Hjertaker.

En endelig rapport skal være klar senest i torsdag 13.06. Oslo kommune vil da vurdere hva som må iverksettes av tiltak og når Langøyene kan åpnes for publikum igjen.

Vippetangen

Det er onsdag tomt i køen til Langøyene.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK
Langøyenen

Langøyene er vanligvis et populært rekreasjonsområde.

Foto: Bymiljøetaten