Hopp til innhold

Ap og Høyre i Oslo vil rive Y-blokka

Forkjemperne for å redde Y-blokka i regjeringskvartalet møter mer motbør. Oslo kommune støtter regjeringens riveplaner takket være Høyre og Arbeiderpartiet.

Y-blokka ring

SLO RING: Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka slo i går ring rundt bygget med kunst av Picasso risset inn i veggene.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det er særlig hensynet til sikkerheten som gjør at vi mener det opplegget som regjeringen har foreslått er fornuftig og at man ivaretar sikkerheten best ved å rive Y-blokka og utvikle regjeringskvartalet ut fra det, sier Frode Jacobsen (Ap).

Han er Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, som onsdag kveld avgir høringsuttalelse til den statlige reguleringsplanen for regjeringskvartalet.

Stoler på myndighetene

Der fremmer de to store partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, et felles forslag som gir regjeringens riveplaner full støtte.

Oslo kommune har ikke grunnlag for å bestride vurderinger som er gjort av ansvarlige sikkerhetsmyndigheter, og aksepterer derfor rivning.

Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Høyre

– Regjeringen har besluttet at Y-blokka skal rives. Den beslutningen ligger fast, skrev statssekretær Paul Chaffey (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en e-post til NRK i går.

Det skjedde i forbindelse med at Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka slo ring rundt det rivningstruede bygget på Pablo Picassos 135-årsdag.

Fra Y-blokk til C-blokk

Etter det har det også blitt kjent at Riksantikvaren har lansert et kompromissforslag der bare nordre fløy av Y-blokka rives. Dermed omdannes Y-blokka til en C-blokk der både sikkerhetskravet og Picassos kunst blir ivaretatt, ifølge Riksantikvaren.

Frode Jacobsen

VIL RIVE: Frode Jacobsen (Ap) har ikke grunnlag til å bestride vurderingene til nasjonale sikkerhetsmyndigheter.

Foto: Oslo kommune/Sturlason

Men også dette kompromisset preller av på Arbeiderpartiet og Høyre i Oslo.

– For meg virker det litt kunstig å komme med dette. Riksantikvaren har vært på banen i flere år i dette spørsmålet. Å komme med dette nå rett før saken skal behandles, synes jeg virker noe rart.

– Det som ligger i regjeringens forslag er gjennomtenkt og helhetlig, og det er det vil må begynne å planlegge ut fra, sier Frode Jacobsen.

Oslo kommune har samtidig full forståelse for standpunktet mange har om at Y-blokken må bevares. Y-blokken representerer viktige kulturminner og inneholder viktige kunstneriske verk av Picasso. Sikkerhet veier likevel tyngst i vurderingen av om Y-blokken skal rives, eller ikke

Fellesforslag Arbeiderpartiet og Høyre

Når Oslo kommune, som den kanskje viktigste høringsinstansen, gir riveplanene full støtte, skulle en tro at dette er spikeren i kista for Y-blokka.

Det tror ikke Harald Nissen, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Oslo bystyre.

Byrådspartiene splittet

Både MDG og SV vil bevare Y-blokka, noe som betyr at det er splittelse i det rødgrønne byrådet i saken.

Harald Nissen utenfor Rådhuset

HAR FORTSATT TROEN: At de store partiene er veldig bastante og prøver å låse oss andre, tror jeg er en midlertidig posisjon, sier Harald Nissen (MDG).

Foto: Olav Juven / NRK

– Standpunktet til de to store partiene er allerede foreldet gitt at Riksantikvaren som ansvarlig vernemyndighet i Norge har sagt at sikkerheten kan ivaretas ved å bevare deler av Y-blokka, sier Harald Nissen.

– Innspillet til Riksantikvaren viser at det kommer til å bli bevegelse i saken. Debatten kommer til å rulle og gå, og jeg tror heller ikke Paul Chaffey skal være så sikker på at siste ord er sagt.

– Y-blokka er et av etterkrigstidas viktigste nasjonale bygg. Den er et av flere symbol på fremveksten av velferdsstaten. Den har arkitektoniske kvaliteter, og så henger det tilfeldigvis et Picasso-relieff der også.

– Det internasjonale engasjementet som denne saken har skapt, gjør også at dette er noe vi ikke kan ta lett på, sier Harald Nissen.

C-blokka

C-BLOKKA: Slik vil Riksantikvaren at Y-blokka skal bygges om.

Foto: Riksantikvaren