Hopp til innhold

– Ingen menneskerett å ha eget bønnerom

Norsk senter for menneskerettigheter avviser Islamsk Råds påstand om at Oslo kommune bryter menneskerettighetene ved ikke å legge til rette for bønnerom på skolene.

Elever på Ulsrud videregående skole ber på parkeringsplassen

Elever på Ulsrud videregående skole i bønn på parkeringsplassen utenfor skolen i november 2011.

Foto: Espen Øyen / NRK

– Det er en menneskerett å få be når man skal, men det er ingen menneskerettighet å ha et eget bønnerom på skolen, sier Lena Larsen som selv er muslim, og prosjektleder ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Ønsker egne bønnerom

Mehtab Afsar i Islamsk råd

Mehtab Afsar.

Foto: NRK

Islamsk råd ønsker egne bønnerom på skoler i Oslo, men det ønsket har ikke skolebyråd Torger Ødegaard (H) tenkt å oppfylle.

– Slik handling fra byrådens side, og fra noen få skoler, strider faktisk mot grunnleggende menneskerettigheter, sier generalsekretær i Islamsk Råd Norge Mehtab Afsar.

– Jeg er sikker på at om noen år vil man se tilbake og beklage hvordan man har håndtert slike saker.

Savner positiv dialog

Lena Larsen, Islamsk Råd Norge

Lena Larsen.

Foto: NRK

Larsen mener manglende dialog er årsaken til at uenigheten mellom Islamsk Råd og Oslo kommune skal ha oppstått.

– Vi trenger en mer positiv dialog. Jeg synes byråden har en steil holdning, samtidig synes jeg ikke at skolen skal ha et eget bønnerom for muslimer. Da dukker jo spørsmålet opp om også andre religioner skal ha egne rom for bønn og meditasjon.

Larsen legger til at ifølge islamsk tradisjon er hele verden en moské, og man kan be hvor som helst.

– Kanskje kan skoleelever få låne et klasserom hvor de kan be? Det er først og fremst i vinterhalvåret at dette er aktuelt. Nå er solen oppe lenger og da kan man også be etter skoletid, sier Larsen.

Bønn på parkeringsplassen

I november 2011 ble elever ved Ulsrud videregående skole nektet å be på skolens område. I protest mot ledelsen på skolen, arrangerte elevene fellesbønn på parkeringsplassen utenfor skolen.

I mars sendte Islamsk råd en formell henvendelse til skolebyråden, der de ba om at det skulle bli tilrettelagt for bønn på skolens område i friminuttet. Men Ødegaard vil ikke pålegge skoler å stille egne rom til disposisjon for bønn.

Ikke en naturlig oppgave for skolen

– Nei, jeg synes man kan overlate til den enkelte rektor og det enkelte driftsstyre å avgjøre dette, sier Ødegaard.

Torger Ødegaard

Torger Ødegaard.

Foto: Siv Sandvik

– Men jeg har gitt, og gir, et klart og tydelig signal om at jeg ikke synes det er en naturlig oppgave for skolen å opprette egne bønnerom.

Han vil ikke være med på at det strider mot menneskerettighetene.

– Nei, det er jeg helt uenig i.

– Hvorfor det?

– Det synes jeg nesten sier seg selv. Skolen er en kunnskapsinstitusjon og ingen religiøs institusjon. Det er det en lang tradisjon for i Oslo og Norge, og det synes jeg vi skal holde fast ved, sier Ødegaard