Hopp til innhold

– Skolebyråden ekskluderer muslimer

Skolebyråden har en eksluderende holdning overfor muslimske elever når han nekter dem bønnerom, sier generalsekretær i Islamsk råd Mehtab Afsar.

Mehtab Afsar og Torger Ødegaard

Generalsekretær i Islamsk råd Mehtab Afsar og skolebyråd Torger Ødegaard møttes til debatt om bønnerom på skoler.

Foto: Kjersti Kanestrøm Lie/NRK

I forrige uke fikk muslimske elever ved Ulsrud videregående skole beskjed om at de ikke fikk lov til å be på skolens område. Saken har fått stor oppmerksomhet etter at NRK fortalte om forbudet.

– Jeg er overrasket over rektors håndtering. At elevene nektes adgang til et rom hvor de kan be er hårreisende, sier Mehtab Afsar.

Får støtte av elevombudet

Også elev- og lærlingombudet i Oslo Sigve Indregard Ulsrud videregående skole på ville veier når de forbyr bønn på skolens område. I en e-post skriver han:

Dette strider etter mitt syn klart med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 9, pkt. 2.
Skolen har ingen plikt til å tilrettelegge for bønn med egne bønnerom, men å nekte elevene å be på skolen er noe helt annet.

Sigve Indregard

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

Video Nektes å be på skolen

Må be på parkeringsplassen

Vil ikke innføre bønnerom

Generalsekretæren i Islamsk råd mener skolebyråd Torger Ødegaard burde ta tak i saken, men Ødegaard sier det er opp til hver skole å avgjøre om de vil ha et bønnerom eller ikke.

– Skolen er en kunnskapsinstitusjon. Jeg ønsker ikke en utvikling i osloskolen hvor det skal innføres rutiner for større eller mindre deler av elevflokken. Bønn er en privatsak, sier Ødegaard.

– Jeg synes skolebyråden har en ekskluderende holdning. Etter min mening er han ingen samlende figur, sier Afsar.

– Manglende forståelse

Siden elevene på Ulsrud ikke får be skolens område, går de ut på en parkeringsplass og ber i friminuttene klokken 12.00 og 14.00.

Rektor ved Ulsrud videregående skole vil ikke kommentere saken, men opplyser at han er i dialog med elevene.

– Jeg synes rektor og skolebyråden viser en manglende forståelse for hva religion og livssyn er. Så lenge bønnen ikke kolliderer med undervisningen, så ser jeg ikke noe i veien for å gi elevene et sted hvor de kan be. Jeg håper dem ombestemmer seg, sier Mehtab Afsar.