Hopp til innhold

– Godtar ikke at Aker blir brukt som gissel

En ting står klart etter dagens sykehusdemonstrasjon foran Oslo rådhus: Rokker noen ved løftet om nytt Aker sykehus, da blir det bråk.

Odd Einar Dørum på sykehus-demo

APPELL: Odd Einar Dørum (V) var blant Oslo-politikerne som advarte mot å rokke ved planene om en rask gjenoppbygging av Aker sykehus.

Foto: Olav Juven / NRK

Flere aksjonsgrupper og politikere var møtt fram i borggården før dagens bystyrehøring om Oslos fremtidige sykehusstruktur.

Bakteppet er beslutningen til Oslo universitetssykehus (OUS), Helse Sør-Øst og helseminister Bent Høie (H) om å bygge nye sykehus på Aker og Gaustad og på sikt legge ned Ullevål.

Vil bygge ut Ullevål

Demonstranter fra blant andre Redd Ullevål sykehus og Aker sykehus' Venner tok til orde for å legge det nye sykehuset i tilknytning til Rikshospitalet på Gaustad på is og i stedet vurdere en utbygging på Ullevål.

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus har på sin side utredet muligheten for å legge Aker sykehus på vent, slik NRK nylig avslørte.

Både sykehusledelsen og styret i OUS har i ettertid forsøkt å bortforklare utredningen og bedyrer at «plan A» fremdeles er å bygge Aker og Gaustad samtidig. Men ikke alle er beroliget.

– Jeg stoler ikke helt på det, nei, sa helsepolitisk talskvinne i Oslo Frp, Aina Stenersen, til NRK i morges.

– Det er sådd en tvil om man faktisk mener det, sa foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i OUS, Bjørn Wølstad-Knudsen, i dagens høring.

Alle vil ha Aker

Da hadde representanter fra alle partier gjort det krystallklart under markeringen at et nytt lokalsykehus for Groruddalen på Aker har førsteprioritet.

– Jeg godtar ikke at Aker blir holdt som gissel for å få på plass andre løsninger, sa Odd Einar Dørum (V).

Støtten til Aker er altså unison, men kravet om å stanse nedleggelsen på Ullevål har enn så lenge bare støtte fra et politisk mindretall. Det manglet imidlertid ikke på advarsler mot å legge ned Ullevål til fordel for Gaustad under dagens høring.

Aasmund Bredeli og Christian Grimsgaard

RISIKO: Legetillitsvalgte Aasmund Bredeli og Christian Grimsgaard advarte om at den valgte løsningen ikke gir god nok behandlingskapasitet.

Foto: Olav Juven / NRK

For dårlig kapasitet

– Den valgte løsningen gir ikke god nok kapasitet, hverken på kort sikt, mellomlang sikt eller lang sikt, sa foretakstillitsvalgt for Legeforeningen ved OUS, Aasmund Bredeli.

– Dette blir klarere og klarere, men har møtt lite gehør, kanskje fordi man har bestemt seg for løsningen på forhånd.

– Det er stor fare for at pasientene ikke blir ivaretatt på en forsvarlig og god måte, sa Bredeli.

Han la til at det er ingenting i veien for å starte utbygging på Aker uavhengig av hva som skjer på Gaustad og Ullevål.

For dyrt

Også ansattrepresentant i styret i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard, mente at risikoen i prosjektet er undervurdert.

– Den valgte løsningen gir ikke et bedre tilbud, ikke bedret kapasitet, ikke gode utvidelsesmuligheter og er ikke økonomisk bærekraftig, sa Grimsgaard.

Flere senger

Styreleder Svein Gjedrem og administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst la vekt på at Oslo skal prioriteres i årene som kommer - på bekostning av sykehus andre steder i landet.

Cathrine M. Lofthus og Svein Gjedrem

BYGGER SAMTIDIG: Helse Sør-Øst, her ved styreleder Svein Gjedrem og adm.dir. Cathrine M. Lofthus, har ikke tenkt å utsette hverken Gaustad eller Aker.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi skal investere flere titalls milliarder kroner i Oslo for å sikre at befolkningen fortsatt skal ha et trygt og godt behandlingstilbud og sørge for gode arbeidsforhold for de ansatte, sa Lofthus.

Hun tilbakeviste påstanden om for dårlig kapasitet ved å legge fram helt ferske tall som viser at tallet på sykehussenger vil øke mer enn befolkningsveksten fram mot 2028.

Økningen innen somatikk blir ifølge Helse Sør-Øst på 21 prosent, innen psykiatri og rus 17 prosent. Tallene er basert på at første etappe på Gaustad og Aker er gjennomført, mens et hundretalls senger fortsatt er i drift på UIlevål i påvente av etappe to.

Siamesiske tvillinger

Svein Gjedrem gjentok forsikringen om at det ikke er planer om å utsette Aker.

– Utviklingen på Gaustad og Aker henger uløselig sammen som siamesiske tvillinger. Vi kan ikke prioritere det ene foran det andre.

– Men å ha råd til å drifte både på Gaustad, Aker og Ullevål; det er ikke realistisk, sa Gjedrem.

Det var bystyrets helse- og sosialkomité som arrangerte dagens høring i forbindelse med at Oslo bystyre skal avgi høringsuttalelse til hovedstadens framtidige sykehusstruktur.

Sykehus-demonstrasjon

DEMO: Det ble demonstrert både til støtte for Aker og Ullevål før dagens sykehushøring.

Foto: Olav Juven / NRK