Hopp til innhold

– Frp med tidenes bompengebonanza

Ny E18 kan komme til å koste bilistene 120 kroner daglig gjennom Asker og Bærum. – Frps samferdselsminister fremstår som kongen av bompenger, mener SV.

E18 Vestkorridoren, Høvik samlevei

NY VEI: Slik tenker Statens vegvesen seg veisystemet på toppen av E18-tunnelen med tre pluss tre bilfelt under Høvik. Den blå er bussveien, den grå bilveien, den oransje ekspressykkelveien og den gule gangveien

Foto: Statens vegvesen

Heikki Holmås

BOMPENGEBONANZA: Komplett uforståelig av Frp, sier Heikki Eidsvoll Holmås (SV).

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Frp tvinger frem en bompengebonanza som er komplett uforståelig, sier stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås (SV).

120 kroner dagen

Det kan nemlig komme til å koste bilistene inntil 120 kroner daglig å kjøre på ny E18 gjennom Asker og Bærum, ifølge beregninger fra Statens Vegvesen.

I tillegg kommer en kraftig prisøkning i dagens bomring og bomstasjonene på grensa mellom Oslo og Bærum. Hvor mye bilistene må betale her, er fortsatt et uavklart spørsmål i Oslopakke 3-forhandlingene.

Men i ytterste konsekvens blir prisen 120 kroner i begge bompengesystemene, altså 240 kroner til sammen på hele strekningen i Asker og Bærum og gjennom bomringen i Oslo.

Ketil Solvik-Olsen

UAKTUELT: Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil ikke forhandle vekk E18.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Uaktuelt å forhandle bort E18

Midt oppe i sluttforhandlingene om Oslopakke 3 sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til VG at en ny E18 skal bygges gjennom Bærum og Asker.

– Jeg vil ikke kommentere ting i detalj, men jeg kan slå fast at det er uaktuelt å forhandle bort E18, sier Solvik-Olsen til VG.

Opplegget bestemt

For å finansiere ny E18, har både Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Stortinget sluttet seg til et opplegg der veien fiansieres med egne bommer når veien står ferdig. Det skjedde allerede etter forrige reforhandling av Oslopakke 3 i 2012.

Tanken er at E18-utbyggingen til opp mot 40 milliarder kroner i liten grad skal belaste det ordinære bompengesystemet, som finansierer vei og kollektivtrafikk gjennom Oslopakke 3.

Tre nye bommer

NRK har fått tilgang til den seneste skissen til bompengeinnkreving som Statens Vegvesen nylig la fram i Oslopakke 3-forhandlingene. De pågår bak lukkede dører mellom politikere fra Oslo og Akershus, og med vegdirektør Terje Moe Gustavsen til stede.

Her kan nye bomstasjoner på E18 komme

Skissen består av følgende hovedelementer:

  • Det blir ett såkalt bomsnitt på hver av de tre parsellene som utgjør E18 Vestkorridoren.
  • Et bomsnitt består av bomstasjoner både på selve E18 og på sideveier for å hindre lekkasjer til lokalveisystemet.
  • Det første snittet kommer rett utenfor bygrensen, enten på utsiden av eller i tilknytning til dagens Bærumssnitt.
  • Det andre kommer på Slependen på grensen mellom Asker og Bærum.
  • Det tredje kommer på grensen mellom Lier og Asker.
  • Passeringsprisen pr. bomstasjon blir 10-20 kroner, og det blir innkreving i begge retninger.
  • NRK kjenner til at Statens Vegvesen mener 20 kroner pr. passering er mer sannsynlig enn 10.

– Frp gikk til valg på mindre bompenger, men nå er det Frp som står i spissen for tidenes bompengeprosjekt. Det henger ikke på greip, sier Heikki Eidsvoll Holmås.

Neppe løsning i dag heller

Ketil Solvik-Olsens utspill kommer samme dag som Oslopakke 3-forhandlerne møtes på nytt for å forsøke å løse E18-floken. Selv om forhandlingene allerede er på overtid, er det lite sannsynlig at det kommer noen avklaring i dag.

– Samferdselsministeren krever at Oslo og Akershus bygger ut en motorvei som ikke trengs, siden både Oslo, Akershus og Stortinget er klare på at trafikken ikke skal øke. Hva i all verden er vitsen da? under Holmås.

Overfor NRK vil samferdselsministeren hverken gå god for eller avvise summen på 120 kroner.

– Som Frp-er så tror jeg du vet at jeg rynker på nesen, men jeg vil ikke forskuttere eller konkludere på hva slags nivå det blir. Her er det mange partier og mange aktører som forhandler, sier Ketil Solvik-Olsen.

Vet du hva Oslopakke 3 er? Den har alt å si for hvordan du kommer deg ut og inn av Oslo. Her får du en kort innføring.

Her får du en kort innføring i Oslopakke 3.