Hopp til innhold

– Bryter opplæringsloven

Fylkesmannen reagerer på at Kastellet skole plasserer elever i det andre elever omtaler som «molbogrupper».

Kastellet skole

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener Kastellet skole bryter opplæringsloven ved å dele inn elevene etter faglig nivå.

Foto: Undervisningsbygg Oslo kommune

Ifølge Aftenposten deles elevene inn i mestringsgrupper i fagene norsk, matte og engelsk.

Nå har Fylkesmannen kommet frem til at inndelingen strider mot opplæringsloven §8.

I opplæringen skal elevene deles i klasser eller basisgrupper som skal ivareta deres behov for sosial tilhørighet. For deler av opplæringen kan elevene deles i andre grupper etter behov. Til vanlig skal organiseringen ikke skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet.

Inndelingen av elevene fører ifølge klager fra foreldrene til at elever mobbes. Gruppen blir av andre elever omtalt som «molbogruppen» og «dustegruppen». Skolen mener de deler inn elevene etter hvor selvstendige de er, mens foreldrene hevder inndelingen gjøres på bakgrunn av prøveresultater.

En lignende strid fant sted på Bogstad skole i 2011.

Lovstridig

Bjørg Ølstad

Utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, Bjørg Ølstad.

Foto: Gunnar Sakshaug / NRK

Bakgrunnen for at Fylkesmannen har tatt tak i saken var klager fra foreldre til barn som går på skolen.

– Vi har mottat to uavhengige klager fra foresatte, forteller utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Bjørg Ølstad til NRK.

Fylkesmannen har kommet frem til at praksisen med å dele inn elevene etter grupper etter faglig nivå strider med opplæringsloven.

Oslo kommune har fått oversendt et pålegg fra Fylkesmannen, og har etter utvidet frist frem til 1. september å kommentere pålegget. Om Oslo kommune ikke utbedrer forholdene, kan Fylkesmannen klage saken videre til Utdanningsdirektoratet.

– Innenfor regelverket

Inntil Oslo kommune har utarbeidet en kommentar til pålegget fra Fylkesmannen, vil ikke utdanningsetaten i Oslo kommune uttale seg i saken.

Ifølge Aftenposten, skal utdanningsdirektør Astrid Søgnen i januar uttalt at hun mener Kastellet holder seg innenfor regelverket.

– Opplæringsloven åpner for at skoler kan organisere elever i differensierte grupper i perioder av skoleåret ut fra elevenes faglige nivå. Etter vår vurdering er det dette Kastellet gjør her. For meg betyr «til vanlig» ikke permanent, og organiseringen på Kastellet er i enkeltfag i perioder av året, utalte Søgnen til avisen.

Rektor ved Kastellet skole er på ferie og ikke tilgjengelig for kommentar.