Hopp til innhold

Osloskole bryter opplæringsloven

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener Bogstad skole i Oslo bryter opplæringsloven ved i for stor grad å drive undervisning i ulike grupper.

Bjørg Ølstad

Utdanningsdirektør Bjørg Ølstad hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener Bogstad skole bryter opplæringsloven.

Foto: Gunnar Sakshaug / NRK

Bogstad skole i oslo er en av mange norske skoler som de siste årene har satset på nye undervisningsformer, der elevene er i mange forskjellige grupper, ikke i en fast klasse med en fast lærer. Denne type skole kalles ofte for baseskole.

I januar fortalte NRK-Dagsrevyen at foreldrene tok ungene ut av skolen i protest mot organiseringen.

Foreldrene klaget

Flere foreldre mente skolen brøt opplæringsloven, fordi ungene måtte forholde seg til mange grupper som ødela den sosiale tryggheten.

I dag har Fylksmannen i Oslo og Akershus gitt foreldrene rett: Skolen har drevet ulovlig, og må snarest endre organisering.

- Fylkesmannen mener skolen ikke har sørget tilstrekkelig for at elevene har en sosial tilhørighet. Begrunnelsen er at undervisningen er organisert i ulike typer grupper. Vi mener det er for mange typer grupper; basisgrupper, aldersblandede grupper, homogene grupper, mestringsgrupper og gymgrupper. Det gjør at elevene ikke har en tilstrekkelig tilhørighet i basisgruppen. Når de er i basisgruppen er de også sammen med en annen basisgruppe, sier Bjørg Ølstad, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen.

Klassen for lite sammen

Hun mener problemet på Bogstad er at elevene er for lite sammen i en fast sosial enhet, og dette øker risiko for sosial utrygghet.

- Dette er barn mellom seks og ti år. De skal bygge sin identitet og sin trygghet gjennom dem de er sammen med på skolen og ellers. Det er viktig del av det som ligger til grunn for at loven har lagt inn dette med sosial tilhørighet, og Stortinget skjerpet dette sist paragrafen var til vurdering.

Skal føle trygghet

Ølstad sier at tankegangen bak lovteksten om sosial tilhørighet er at elevene på skolen skal føle tilhørighet til noen, til barn og voksne og at de skal ha den tryggheten det er å ha noen kjente rundt seg, og slippe å være i mange forskjellige grupper.

- Hva betyr dette for andre skoler i Oslo og Akershus som er organisert på samme måte?

- Dette har vel egentlig ikke noe med baseskoletenkningen å gjøre, men hvordan baseskolen organiseres.

Vedtaket betyr at barn skal tilhøre en fast gruppe, der det meste av undervisningen skal skje.

Trolig er det flere hundre skoler i norge som organiseres på samme måte som Bogstad - de bør nå rette seg etter vedtaket.

- En rekke skoler rundt om bør gå gjennom organiseringen sin for å se om de oppfyller kravet i opplæringsloven om sosial tilhørighet. Det vil si at det meste av undervisningen foregår i en fast sosial gruppe, sier hun

Rektor på Bogstad skole, Ellen Larsen, ønsker ikke å kommentere saken, og mener dette er en sak mellom Fylkesmannen og utdanningsetaten i Oslo. Utdanningsetaten i Oslo vil heller ikke kommentere saken, og sier de nå har vedtaket til vurdering.

Utdanningsetaten har ennå ikke bestemt seg for om de vil anke vedtaket inn for Utdanningsdirektoratet.


AKTUELT NÅ