Hopp til innhold

22 utmeldinger fra Rødt

Rødt har mottatt 22 utmeldinger det siste døgnet, etter at det ble klart at partiet støttet mistillit mot Lan Marie Berg i Oslo. Vanligvis ligger de på rundt ti utmeldinger i uka, sier partisekretær Benedikte Pryneid Hansen til NRK.

Ni av utmeldingene det siste døgnet begrunnes spesifikt med denne saken. På samme tid har de fått 19 innmeldinger. De opplever gode målinger og det kan også være en forklaring, tror Hansen.