NRK Meny
Normal

Varsler strengere overvåking av spill

Grenser på omsetning og bedre overvåking av spill er noen av de viktigste tiltakene mot kampfiksing i den nye handlingsplanen som ble lansert tirsdag.

Kulturminister Hadia Tajik

Kulturminister Hadia Tajik møtte Atle Hamar, som er direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet under fremleggelsen av en nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Kampfiksing hører ikke hjemme i idretten, slår kulturminister Hadia Tajik fast.

Tirsdag presenterte hun en handlingsplan rettet mot kampfiksing.

Kulturdepartementet tok initiativ til handlingsplanen etter sommerens avsløring av kampfiksing i norsk 2. divisjon, men det ble understreket at problemet ikke er begrenset til fotball.

– Det rokker ved idrettens grunnleggende verdier og kan skade idrettens integritet og omdømme. Vi må forebygge, avdekke og reagere på kampfiksing i idretten, sier hun.

Overvåking av spill

I planen blir det varslet at Norsk Tipping nå skal innføre et spillsystem som setter grenser på hva slags omsetning selskapet skal tillate på ulike nivåer i spill på Oddsen.

Norsk Tipping vil etablere omsetningsgrenser, alarmer og overvåking på salg per kommisjonær.

Norges Fotballforbund vil utvide dagens overvåking av kamper til også å omfatte kamper på lavere nivåer.

– Vi har klare grenser, men vi ser at utenlandske selskaper som tilbyr spill i Norge går lavere ned i divisjonene, sa direktør Torbjørn Almlid i Norsk Tipping.

Vurderer meldeplikt

Norges Fotballforbund vurderer også å innføre en generell plikt for de involverte i fotballen til å melde ifra dersom de blir forsøkt vervet til å medvirke i fiksing av kamper.

Fotballpresident Yngve Hallen la spesielt vekt på holdningsarbeidet.

– Den viktigste jobben handler ikke om regler, men holdninger. Vi må sørge for at de som forsøkes vervet sier nei og melder fra, sa han.

Andre tiltak som kulturministeren presenterte tirsdag var et opplæringsprogram, rettet mot utøvere, trenere ledere og dommere.

Norges idrettsforbund (NIF) skal være ansvarlig for opplæringen, og skal også utarbeide etiske retningslinjer til bruk i arbeidet mot kampfiksing.

NIF og særforbundene sier også at de vil ta problemstillinger knyttet til kampfiksing inn i utdanningen av trenere, ledere og støttepersonell.

– Idretten kan ikke føre arbeidet mot kampfiksing alene. Kampfiksing handler om økonomisk kriminalitet der idretten blir brukt som virkemiddel. En effektiv bekjempelse av kampfiksing forutsetter felles innsats fra idretten, fra spillselskap og fra offentlige myndigheter, sier Tajik.

– Viktig steg

Planen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), Norges Fotballforbund, Norsk Tipping, Lotteritilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

Til stede under presentasjonen var også representanter for UEFA og Interpol.

Michaela Ragg, som leder Interpols program for integritet i idretten, understreket problemets alvor ved å fortelle om både drap og selvmord utløst av kampfiksing, og hun roste Norge for å ha reagert raskt da problemet dukket opp her.

– Det Norge gjør i dag er et viktig steg i kampen mot kampfiksing. Jeg gratulerer dere og kan bare oppfordre andre land til å følge dette eksempelet, sa hun.

Fotballnyheter