Xstrata mot strømmen

Xstrata Nikkelverk produserer for fullt også i år, til tross for dårlige tider.

Xtrata Nickel Nikkelverk

Xstrata Nikkelverk i Kristiansand tjener fortsatt penger og fortsetter produksjonen.

Foto: Nilsen, Anne Torhild / NRK

Som eneste bedrift i prosessindustrien på Agder, kommer Xstrata Nikkelverk i Kristiansand til å produsere for fullt i 2009.

Administrerande direktør Øyvind Stenstad sier en av årsakene er at bedriften fremdeles får nok råstoff.

- Vi er selvsagt på ingen måte immune mot den globale krisa, men våre råstoffleveranser har ikke stoppet opp, og vi planlegger derfor tett opp til full produksjon også i 2009.

Nikkelprisene har falt kraftig

Mye av nikkelproduksjonen i verden har stanset opp den siste tiden på grunn av manglende etterspørsel og nikkelgruver er blitt lagt ned. Likevel er det det fremdeles nok nikkel som skal raffineres.

Selv om nikkelprisene på verdensmarkedet har falt opp mot 60 prosent, tjener Xstrata fortsatt penger, sier Stenstad.

- De aller fleste kostnadene med å produsere nikkel er allerede betalt når råstoffet kommer fram til nikkelverket. Når råstoffet kommer til oss er vi tett opp mot å omgjøre det til et ferdig produkt, og det er lønnsomt, sier Stenstad.

- Er optimistiske

Hovedtillitsvalgt Terje Næss tror at Xstratas gode navn og rykte også er en årsak til at bedriften ikke rammes særlig hardt.

Terje Næss

Hovedtillitsvalgt ved Xstrata, Terje Næss.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

- Vi har et godt omdømme i markedet. Vi har teknologi og ansatte med høy kompetanse. Summen av dette gjør oss høyproduktive, og markedet etterspør våre varer, sier Næss.

Han tror ikke situasjonen kommer til å endre seg dramatisk, men de ansatte følger med og er forberedt, sier Næss.

- Folk følger med og vet at vi går andre tider i møte, men vi har en nøktern optimisme.