Åpner for ny vurdering av krav om få p-plasser

Leder i byutviklingsstyret i Kristiansand Grete Kvelland Skaara (KrF) mener kommunen har vært for strenge med NOV i prosjektet på Støodden.

Grete Kvelland Skaara (KrF)

Leder i byutviklingsstyret i Kristiansand Grete Kvelland Skaara sier det er viktig å legge til rette for næringslivet.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

– Vi er blant de aller strengeste i landet, sier Grete Kvelland Skaara om Kristiansand kommunes regler når det kommer til parkeringsplasser.

Gruppelederen for KrF synes det er trist at National Oilwell Varco velger å skrinlegge utbyggingsplanene på Støodden i Kristiansand.

– Reglene kommunen innførte med at det skulle være maks en parkeringsplass per 100 kvadratmeter har fått drastiske konsekvenser i dette tilfellet, sier Skaara.

Ny vurdering

– Vi må se på om vi skal vurdere bestemmelsene på nytt, sier Kvelland Skaara om reguleringene som fikk NOV til å droppe prosjektet.

Kommunen tillot nemlig bare halvparten av de rundt 800 parkeringsplassene bedriften trengte.

Kvelland Skaara mener en mulighet kan være ulike soner med ulike regler:

– Kanskje bør vi ha to soner, en indre og en ytre sone med ulike regler for antall parkeringsplasser. Kollektivtilbudet er jo mye bedre nær sentrum også, sier hun.

Terje Damman

Fylkesordfører Terje Damman tror NOV blir på Sørlandet.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Tror ikke NOV forlater Sørlandet

Fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder tror ikke National Oilwell Varco kommer til å flytte ut av landsdelen selv om de nå har valgt å skrinlegge utbyggingsplanene på Støodden. Mye støy, naboprotester og strenge miljøkrav var årsaken til avgjørelsen.

– Jeg tror de på sikt vil finne en vei videre på dette som både ivaretar arbeidplassbehovet og de mange andre behov som må veies i denne vektskåla, sier Damman.

Han tror bedriften blir i Kristiansand.

– Så langt jeg kan forstå på NOV-ledelsen er det uaktuelt å flytte til andre deler av landet. Såpass stoler jeg på ledelsen at jeg tror de står ved lag det de har satt, sier han.

Han synes det er ryddig av kommunen å ikke fire på kravene de har satt angående parkeringsplasser per kvadratmeter bygg.

– Reguleringsplanene var kjent for alle parter. Det er ryddig av kommunen å forholde seg til de gjeldene regler. Det gir forutsigbarhet både for de som er aktører nå og de som kommer i fremtiden, sier Damman.

Så ikke konsekvensene

Støodden-bygget skulle huse over 1700 ansatte. Til dette ønsket de altså 800 parkeringsplasser, men fikk kun 350 plasser av kommunen.

Grete Kvelland Skaara sier at kommunen ikke forutså utfordringene hensynet til miljøet kunne få for utbyggingen i området.

– Vi så nok ikke konsekvensene for noen år siden da vi innførte dagens regler. Vi er nødt å tilrettelegge for næringslivet, det er en viktig oppgave, sier hun.

National Oilwell Varco skrinlegger planene om å samlokalisere virksomheten sin i Kristiansand. Mye støy, naboprotester og strenge miljøkrav veltet planene på Støodden.

NETT-TV: NOV skrinlegger Støodden