Vil gjøre Knaben til turistmagnet med vindmøllepenger

Høyre og Arbeiderpartiet i Kvinesdal vil onsdag i kommunestyret foreslå å bruke øremerkede midler fra eiendomsskatt fra vindmølleparken til å utvikle turismen på Knaben.

Hytter på Knaben

Høyre og Arbeiderpartiet foreslår å bruke øremerkede penger fra eiendomsskatten fra vindmøllene til å utvikle Knaben.

Foto: Lars Eie / NRK

Buheia vindkraft AS har søkt konsesjon om å bygge 23 vindmøller i området Buhei i Kvinesdal. Men protestene har vært mange, både fra grunneiere og lokalpolitikere som går imot en anbefaling om å gi konsesjon.

Nå går Høyre og Arbeiderpartiet sammen om et forslag om å bruke penger fra eiendomsskatten fra vindmølleparken til å utvikle Knaben i Kvinesdal.

– Kvinesdals øvre del, tidligere Fjotland kommune, har hatt en negativ utvikling i folketallet. De senere år har man jobbet i motvind når det gjelder å utvikle Knaben. Derfor ser vi behovet for å styre penger inn i arbeidet for å øke attraktiviteten i området, sier ordfører Svein Arne Jerstad (Ap) til NRK.no.

Pengene fra eiendomsskatten vil de bruke i tillegg til det som er framforhandlet i kraftfondet, en 10 til 13 millioner kroner.

Saken behandles i kommunestyret onsdag kveld og de to partiene har flertall i kommunestyret i Kvinesdal.

Frykter ødeleggelser i naturen

Grunneiere frykter at turområder og jaktterreng blir ødelagt og at Knaben ikke kan utvikle turismen dersom det blir vindmøller på Buhei. I tillegg frykter de at vindkraftprosjektet vil ha negativ innvirkning på Knaben som hyttebygd, ikke minst på grunn av støy.

Det fremforhandlede Vindkraftfondet vil bidra med ressurser til gjennomføring av ulike tiltak som vil styrke næringsutvikling og bolyst i et område hvor vi i dag har utfordringer med å opprettholde folketallet.

Kvinesdal Høyre og Ap

Helårsturisme

Høyre og Arbeiderpartiet i Kvinesdal mener at pengene kan brukes til å utvikle Knaben som helårs turistmål.

I år ble det såkalte Knaben-prosjektet igangsatt.

– Det treårige prosjektet har som mål å gjøre Knaben om til et helårlig turistmål og at stedet blir et fyrtårn innen turisme, sier Jerstad.

I dag er det et skianlegg på Knaben. Nå utfordrere partiene alle til å komme med forslag som kan innarbeides økonomiplanen.