Tilbake etter 60 år

Den har vært borte i over seksti år, men i det siste er det funnet kolonier med rødknappsandbie flere steder i landet.

Rødknappsandbie

Sist gang rødknappsandbie var registrert i Aust-Agder, var på midten av 1950-tallet.

Foto: Agne Ødegaard

Nå skal det lages en egen skjøtselsplan for å forsøke å redde den kritisk truede biearten.

– Bien stiller strenge krav fordi den egentlig bare har én vertsplante. Rødknapp-blomsten er relativt vanlig, men den må vokse på sandholdige plasser. Det er utfordringen, og derfor er bien sårbar, forklarer miljørådgiver Arnstein Knutsen Engemyr hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Kritisk truet art

Sist gang rødknappsandbie var registrert i Aust-Agder, var på midten av 1950-tallet. Så var det stille i mange år, før den plutselig dukket opp igjen i et sandtak i Grimstad for fire år siden.

Rødknappsandbie

Her er rødknappsandbien i sin helhet.

Foto: Agne Ødegaard

Nå er den oppdaget også to steder på Tromøy i Arendal, i tillegg til Kammerfoss i Kragerø, Fredriksten festning i Halden og Aurtjern i Ullensaker.

Norsk institutt for naturforskning er derfor i gang med å lage en egen skjøtselsplan for arten, som fortsatt er kritisk truet.

– De vil foreslå tiltak på hvert enkelt av dissse områdene, og deretter prate med grunneierne om hva vi kan få til, sier Engemyr.

Positiv respons fra grunneiere

– Grunneiere kan få tilskudd dersom planen for å sikre rødknappsandbien går utover deres kommersielle interesser, legger han til.

Foreløpig har responsen vært positiv.

– Generelt er inntrykket mitt at grunneierne er positive og synes dette er interessant, avslutter miljørådgiveren.

På idylliske Tromøy Arendal Hove Hovefestivalen

Den sjeldne bien er blant annet observert på Tromøy utenfor Arendal.

Foto: K&U / K&U