Vil redde tareskogen

Havforskningsinstituttet i Flødevigen vil plante ny tareskog på sjøbunnen i Raet nasjonalpark for å redde havet. – Det er et globalt miljøproblem at tareskogen forsvinner, sier senioringeniør Tone Kroglund i Havforskningsinstituttet.