Vil redde gullsmedutdanningen i Valle

Arbeiderpartiet i Aust-Agder vil kjempe for å videreføre den nedleggingstruede gullsmedutdanningen i Valle. Fylkesrådmannen mener kvaliteten og rekrutteringen ved den videregående skolen i bygda er for dårlig.

Videregående skole i Valle

Ap vil ha fortsatt gullsmedutdanning i Valle.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Gruppeleder for partiet i fylket, Tellef Inge Mørland sier Arbeiderpartiet har tro på videre drift, og er ikke enig med administrasjonen i fylket som vil legge ned tilbudet.

Skolen i Valle er en avdeling av Setesdal vidaregåande skule.

Les også: Nedleggingstruga skule har Norges einaste VM-deltakar

– Er utfordringer

Mørland er enig med fylkesrådmannen i at det er utfordringer knyttet til søkertallet og til rekrutteringen av lærere til skolen, men han mener at en må prøve å løse dette i stedet for å legge ned hele tilbudet.

– Dette er et spørsmål om en i framtida kun skal ha videregående skoletilbud i innlandet, eller kun ved kysten i Aust-Agder.

Tellef Inge Mørland

Tellef Inge Mørland mener gullsmed-utdanningen i Valle har livets rett.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han legger til at Valle kommune har kommet med flere konstruktive forslag for å løse den vanskelige vikarsituasjonen ved skolen.

Mørland sier partiet har noen føringer for å ville gå inn for fortsatt drift. Det handler om bedre samarbeid og muligheter for undervisning i konsentrerte perioder, for å kunne hente inn lærerkrefter, som da ikke nødvendigvis må bosette seg i Valle.

Trenger gullsmedutdanningen

Gjennomgangen fra fylkesrådmannen viser at 10 av de 14 elevene som har gått gjennom utdannelsen i Valle de siste to åra har bestått svenneprøven, og det er ikke dårlig mener Mørland.

Norges eneste VM-deltaker i gullsmedyrket går nå på skolen, og det burde være et kvalitetsstempel i seg selv, mener gruppelederen.

Han viser også til at Gullsmedforbundet har uttalt seg om at denne utdannelsen er viktig for bransjen.

Saken skal behandles i fylkestinget 17. februar.

Les også: Vanskelig valg for Sverdrup Lund

Setesdal vg med statue munnarpe

Fortsatt bra nivå på elvene her, mener Arbeiderpartiet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK