Vil påklage NAV-degradering

I dag ble det kjent at to Nav-ledere som er tatt for snoking blir degradert. Tor Mindrebø, hovedtillitsvalgt i AVYO Aust-Agder, sier til NRK at degraderingen vil bli påklaget.

I dag ble det kjent at to ledere i NAV i Aust-Agder blir degradert etter den såkalte snokesaken. Sju ledere i NAV i fylket er tatt for å snoke de ansattes mapper. I fjor ble også en annen leder degradert og omplassert.