Vil ha svar om hummeroppdrett

Vitenskapskomiteen for mattrygghet skal nå vurdere konsekvensene av et oppdrettsanlegg for australsk ferskvannshummer i Grimstad. Det er Mattilsynet og Miljøverndirektoratet som har bedt om en rapport etter en søknad om oppstart av slik oppdrett.