NRK Meny
Normal

Vil ha store overgangsboliger

Det er ikke aktuelt å bygge overgangsboliger som mindre enheter i Kristiansand, mener Kriminalomsorgen region sørvest.

Kriminalomsorgen
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Bakgrunnen for saken er den sterke motstanden mot bygging av en institusjon for 16 straffedømte.

 Regiondirektør Gudmund Idsø i Kriminalomsprgen avviser at det er aktuelt å bygge mindre overgangboliger med færre beboere.

Regiondirektøren sier årsaken til at man har valgt 16 beboere, er at overgangsboligene er heldøgnsinstitusjoner med spesielle krav til bemanning.

- Dessuten må de ansatte ha spesielle kvalifikasjoner i forhold til dette arbeidet, sier Idsøe.

Han sier et tredje moment er sikkerheten.

- Det må være en viss størrelse for at vi skal ha en god kontroll, sier Idsøe.

Han bekrefter at det fortsatt arbeides med å få til overgangsboliger i Kristiansand og at det er en fortløpende dialog med kommunen om dette.