Norsk klassiker skal overleve i Polen

En tidligere daglig leder prøver å berge den klassiske sørlandssnekka Polar i Polen, men han får ikke rettighetene til navnet.

Polar snekke bakfra

Bruksbåten og klassikeren Polar. Produksjonen startet i Arendal på 60-tallet. Nå lages den i Polen.

Foto: Polar

Det er strid om bruken av det klassiske sørlandske båtnavnet Polar. Selskapet bak gikk konkurs i 2014.

Kaja von Hedenberg

Seniorrådgiver Kaja von Hedenberg i Patentstyret. Avslaget er gjort ut fra en helhetsvurdering.

Foto: Patentstyret

En av de involverte ville berge et stykke norsk båthistorie, og drive videre fra Polen. Nå møter han motstand hos norske myndigheter.

Patentstyret har avgjort at varemerkeregistreringen av navnet Polar, som ble gjort fem dager før konkursen i 2014, er ugyldig.

– Avgjørelsen sier i store trekk at søker ikke får enerett til å bruke varemerket Polar på båter, salg, vedlikehold og reparasjoner av båter, sier seniorrådgiver Kaja von Hedenberg i Patentstyret. Hun har opphavsrett som spesialfag. Avgjørelsen er tatt etter en helhetsvurdering.

Vil klage på avslaget

Det var Piotr Staniszewski som søkte om varemerkeregistrering av Polar fem dager før konkursen. Staniszewski var da både styreleder og daglig leder i Polar, noe han hadde vært siden 2011 og fram til opphør med bobehandling i Nedre Telemark tingrett.

Han bestrider Patentstyrets avgjørelse og vil anke saken.

– Jeg forbereder nå alle dokumenter som beviser at jeg ikke har gjort noe galt og at jeg hadde fulle muligheter til å registrere varemerket på meg, sier Staniszewski til NRK.

Staniszewski vil fortsette å produsere snekka i Polen så lenge anken ikke er avgjort.

Han håper å levere mellom 15 og 20 båter til det norske markedet i år.

Polar 20

Klassikeren Polar, som er laget i lengde 20 og 22 fot.

Foto: Polar

Piotr Staniszewski fastholder at han kan drive videre, med lisens på varemerket Polar.

– Det er lisensiert til et firma som heter Polarbåt AS som fortsatt selger Polar-snekke. Det betyr at det er kontinuitet i det hele. Polar-navnet er fortsatt på det norske markedet og båten produseres fortsatt under Polar-merket.

Han viser til at det etter hvert er mange norske båter som nå produseres i Polen, som har blitt et av de fremste landene på produksjon av fritidsbåter under 10 meter.

Verdier etter konkurs

Det er Innovasjon Norge som har klaget på Staniszewski's varemerkeregistrering av Polar. De vil sikre seg rettighetene til navnet for å dekke et lån på en million kroner de ga Polarboat AS i 2003.

– Dette varemerket er en del av Innovasjon Norges driftstilbehørspant, sier advokat Håvard Kjærstad i Innovasjon Norge.

Patentstyret viser blant annet til at foretaket ble slettet i Foretaksregisteret i 2015. I vedtaket heter det:

«Da selskapet ikke lenger eksisterer, er det ikke mulig for Patentstyret å overføre registreringen.»

Innovasjon Norge mener at Patentstyret burde overføre varemerket til Polarboat AS, men det ble av samme grunn ikke tatt til følge.

Avgjørelsen slår også fast at varemerket heller ikke kan overføres til Innovasjon Norge som panthaver med førsteprioritet i Polarboat AS’ driftstilbehør.

Etter avgjørelsen har Innovasjon Norge levert en varemerkesøknad for å få varemerket registrert på Polarboat AS.

Polar original

En eldre utgave av Polar 22.

Foto: Thomas Sommerset