Vil få ned turistdøden på sjøen

Hver femte som druknet på sjøen i fjor, var utenlandsk fisketurist. Sjøfartsdirektoratet følger situasjonen nøye og vurderer nye tiltak.

Turister båt dødsfall

To tyske turister på fisketur utenfor Farsund mandag formiddag.

Sist fredag omkom to tyskere i en ulykke på sjøen utenfor Korshavn i Lyngdal. Ulykken skjedde da tre familiemedlemmer var på fisketur. Kun yngstemann i 20-årene overlevde etter at båten kantret.

Tall fra Redningsselskapet viser at 94 personer druknet på sjøen i fjor. 20 prosent av disse var utenlandske fisketurister.

– Økt tilsyn med dem som leier ut båter kan være et virkemiddel for å skjerpe sikkerheten. Det går også an for den enkelte utleier å ilegge strengere regler enn lovens krav, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør for Næringsliv, produkter og farlige stoffer

Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i DSB.

Foto: Anita Andersen / DSB

Lokale guider

Inger Marie Herland, salg- og markedssjef ved Farsund Resort, forteller at de prøver å «skremme» de utenlandske turistene så godt de kan i båtopplæringen før de inntar sjøen.

– Vi forteller om ulykker som har vært og om skader som har oppstått på båtene. Er det storm eller sterk vind henger vi opp skilt om det, sier Herland.

Tidligere har det blitt foreslått at lokale guider skal være med turistene ut.

– I spesielt tøffe farvann, kan det være en løsning, sier Rygh Pedersen hos DSB.

Inger Marie Herland

Inger Marie Herland, salg- og markedssjef hos Farsund Resort, sier de er nøye med å advare dem de leier ut båter til om hvilke farer som lurer på sjøen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Utviklet brosjyre på engelsk

Det vurderes også andre tiltak. Blant annet begrensning for hvor langt ut man kan ta båten, sette krav til førerferdigheter, innføre alderskrav for fører eller forby drikking av alkohol også for passasjerene.

– Enhver omkommet i forbindelse med fisketurisme, er én for mye. Det er ikke bra at så mange av dem som kommer på ferie hit, ender sine dager her, sier Anne Rygh Pedersen,

Hun forteller at de sammen med blant annet Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet, Innovasjon Norge og NHO Reiseliv har utarbeidet en sikkerhetskampanje i år.

– Vi har laget en kampanje rettet mot utenlandske fisketurister på engelsk. Her ble det både utarbeidet en brosjyre og en videosnutt, sier hun.

Tyskere på fiske

Den tyske turisten Alexander Breit fisket med venner i Farsund mandag. Han er klar over faren sjøfisket innebærer. – Går man ut der kan man kante. Vinden er ganske sterk i dag også, sier han.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Sjøfartsdirektoratet: – Må lete etter tiltak

Petter Søreng, seksjonssjef for fritidsfartøy hos Sjøfartsdirektoratet sier følgende om de høye drukningstallene blant utlendinger:

– Dette er en situasjon vi følger nøye. Vi ser at det er viktig med informasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid opp mot denne gruppa.

–Hva tenker dere helt konkret dere kan gjøre med dette?

– Vår oppgave er å informere utleier om viktigheten av å sørge for at de som leier har den nødvendige kunnskapen og er godt nok informert om norske naturforhold. Om det holder, er vanskelig å si. Vi ønsker å få tallene ned. Vi må derfor lete etter tiltak som kan bedre situasjonen, sier Søreng.